Smederevo – primer dobre prakse


26. septembar 2012. DRUŠTVO – Smederevo su juče obišli predstavnici Komesarijata za izbeglice Republike Srbije Olivera Vučić i Dejan Milovsavljević, kao i pomoćnik ministra za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić.

Delegacija Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i pomoćnik ministra za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić upoznali su se sa modelom socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima i modelom socijalne zaštite na lokalnom nivou, kojima je rešen problem socijalno ugroženih porodica iz Kolektivnog centra, kao i socijalno ugroženog lokalnog stanovništva.

U razgovorima su učestvovali i predstavnici smederevskog Centra za socijalni rad, kojima je Grad Smederevo poverio ovu vrstu socijalnih usluga. Predstavnici Grada preneli su iskustva koja Smederevo ima na lokalu u domenu socijalnih usluga i objasnili na koji način se one sprovode u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

Predstavnici Komesarijata za izbeglice istakli su da sa Smederevom imaju odličnu saradnju u sprovođenju projekata vezanih za izbegla i interno raseljena lica, a gosti iz Bosne i Hercegovine i praktično se uverili zbog čega je Smederevo primer dobre prakse.

Izvor: smederevo.org.rs