Poslovi za osobe sa invaliditetom


Smederevska filijala Nacionalne službe zapošljavanje predstavila je prošle nedelje Gradskom savezu socijalnohumanitarnih organizacija konkurse koji su po prvi put ove godine otvoreni za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako bi se pospešilo povećanje zapošljavanja ove kategorije ljudi. Na evidenciji naše filijale nalazi se oko 250 nezaposlenih osoba sa invaliditetom i jedan od glavnih problema je dosta nizak stepen obrazovanja.

Ove godine raspisano je osam konkursa i javnih poziva za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a za realizaciju ovih konkursa opredeljeno je 800 miliona dinara. Predstavljajući konkurse, predstavnici filijale NSZ, objasnili su kako se, uz olakšice i subvencije, svi mogu uključiti u programe i mere zapošljavanja osoba sa invaliditetom, što je postalo i zakonska obaveza usvajanjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Osim zakonske regulative, bitno je i to da ljudi pokažu i društvenu i socijalnu odgovornost, čulo se tom prilikom.

Programi koji se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom su: aktivno traženje posla, stručna praksa, javni radovi, obuke za rad na novim poslovima, subvencije za otvaranje novih radnih mesta i samozapošljavanja, subvencije zarade za osobe bez radnog iskustva i refundacija troškova prilagođavanja radnih mesta za novozaposlene osobe sa invaliditetom, a trajaće do utroška sredstava.

Najviše pažnje na prošlonedeljnoj prezentaciji posvećeno je konkursu koji ističe 1. aprila, a to su javni radovi, čiji cilj nije sticanje profita, već angažovanje većeg broja nezaposlenih osoba, posebno ugroženih kategorija, lica koja teže dolaze do posla, a organizuju se i sprovode u socijalnim, humanitarnim, kulturnim i drugim delatnostima, na održavanju i obnavljanju javne infrastrukture, na održavanju i zaštiti životne sredine i prirode.

Zarade nezaposlenih lica, koja budu uključena u javne radove, iznosiće 17.600 dinara za prvi i drugi stepen stručne spreme, 18.000 dinara za treći i četvrti stepen, za peti i šesti 20.000 dinara, a za sedmi stepen stručne spreme zarada iznosi 22.000 dinara, uz plaćene troškove prevoza – NSZ obezbeđuje 1500 dinara, a ostatak sredstava do cene mesečne karte izvođači radova.

Od ukupno odobrenih sredstava 70 odsto se isplaćuje nakon prijave osobe na obavezno socijalno osiguranje, a 30 odsto nakon završetka posla, koji može da traje najviše šest meseci.

Poslodavac ima mogućnost da ostvari naknadu troškova organizovane obuke od 50.000 dinara ako se pojavi obaveza edukacije osoba angažovanih na javnom radu i ako nakon realizovane obuke dostavi sertifi kat obučavanoj osobi.

Poslodavac – izvođač javnog rada takođe je u obavezi da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnje godmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

Izvor: