Osnaživanje samozapošljavanja i novozapošljavanja


05. septembar 2013. DRUŠTVO – Gradonačelnica Smedereva, dr Jasna Avramović, na prigodnoj svečanosti u Velikoj sali Gradske uprave u Smederevu, pozdravila je korisnike subvencija za samozapošljavanje i novo zapošljavanje u 2013. godini, kojima su prethodno uručeni Ugovori.

„Želim da vas pozdravim u svoje i u ime Grada, da vam čestitam i poželim da dobro radite i da posao koji ste odabrali obavljate dugo. Mi vam stojimo na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i nadam se da ćemo nastaviti sa ovim i sličnim aktivnostima, sa željom da sredstva koja ulažemo budu i veća”, poručila je gradonačelnica.

Ona je rekla da je, bez obzira na nedostajuća sredstva iz budžeta Republike, lokalna samouprava odlučila da izdvoji dodatna sredstva, oko 11 miliona dinara za osnaživanje i pomoć svim korisnicima koji su ispunili tražene uslove.

Gradonačelnica je takođe izrazila nadu da će uskoro biti realizovane nove investicije koje će, pored otvaranja novih radnih mesta, obezbediti i bolje punjenje budžeta, pa će biti i više sredstava za ovakve i slične programe.

Ugovore je korisnicima subvencija dodelila član Gradskog veća i predsednica Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Smedereva, Ljiljana Životić Živanović, napominjući da je podrška data i trgovini, ali da proizvodne i uslužne delatnosti čine gro poslova koji se subvencionišu.

Za programe samozapošljavanja i novozapošljavanja u 2013. godini, Grad Smederevo je iz budžeta izdvojio 10.680.000,00 dinara, 9.000.000,00 po Sporazumu i nedostajućih 1.680.000,00 dinara rebalansom budžeta, a Nacionalna služba, od prvobitno predviđenih 4.500.000,00 dinara, izdvojila je 510.000,00 dinara za realizaciju ova dva programa.

Na osnovu Odluke Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Smedereva o raspisivanju konkursa za Programe novog zapošljavanja i samozapošljavanja, potpisan je Sporazum između Grada Smedereva i Nacionalne službe za zapošljavanje trebalo je da se obezbede sredstva u iznosu od devet miliona iz budžeta grada Smedereva i četiri i po miliona iz sredstava Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, tj. Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ovim sredstvima, u ukupnom iznosu od 13,5 miliona, trebalo je da bude subvencionisano samozapošljavanje 70 lica, sa iznosom od 150.000,00 dinara i novozapošljavanje 25 lica sa iznosom od 120.000,00 dinara. Međutim, sredstva u iznosu od 4.500.000,00 dinara, koja je trebalo da uplati Ministarstvo, nisu uplaćena i odustalo se od sufinansiranja, te je predloženo da se izvrši aneksiranje postojećih sporazuma na takav način da se programi i mere aktivne politike zapošljavanja finansiraju samo iz sredstava lokalne samouprave.

Nacionalna služba za zapošljavanje je izvršila presek stanja i evidentirala 11 korisnika čije je iznose subvencije finansirala sa jednom trećinom, 7 programa samozapošljavanja i 4 novozapošljavanja. Od 70 potencijalnih korisnika subvencije za samozapošljavanje, do isteka roka od 45 dana, dokumentaciju je dostavio 61 korisnik, a od 25 programa novog zapošljavanja dokumentacija je kompletna za 17 lica.

Lokalna samouprava će tako finansirati kompletnu razliku sa punim iznosima subvencije, 54 samozapošljavanja sa iznosom od 150.000,00 dinara i 13 novozapošljavanja sa iznosom od 120.000,00 dinara.

Gradonačelnica je pozvala korisnike subvencija za samozapošljavanje i novozapošljavanje da budu dobri domaćini na predstojećoj Smederevskoj jeseni i svima uručila poklon, majicu sa znakom manifestacije.

Izvor: smederevo.org.rs