Konkurs za načelnika Gradske uprave


12. jul 2013. DRUŠTVO – U četvrtak je održana 82. sednica Gradskog veća grada Smedereva.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne dve sednice, razmatran je Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Fonda za mlade talente za 2012. godinu, koji će biti predložen Skupštini grada na usvajanje.

Zaključeno je da Fond za obrazovanje, sekretar Gradskog veća i resorno zadužen član Gradskog veća, sačine tekst cirkularnog pisma i obaveste bivše korisnike i pravne subjekte, kako bi postali članovi Fonda, a članarinom da se uvećaju sredstva Fonda. Takođe, direktorka Fonda da razmotri mogućnost da korisnici, po zaposlenju, budu u obavezi da postanu članovi Fonda i da deo stipendija vrate Fondu. Naloženo je da se takav predlog uputi korisnicima u poslednjih deset godina, kao i da se ažurira spisak korisnika u tom vremenskom periodu.

Iz nadležnosti Gradskog veća, donet je Zaključak o raspisivanju konkursa za postavljenje načelnika Gradske uprave na period od pet godina, zbog isticanja mandatnog perioda, a da gradonačelnica formira Komisiju za utvrđivanje predloga kandidata. Zaključeno je da se do 12. avgusta razmotri neophodnost postavljenja zamenika načelnika Gradske uprave Smederevo.

Na dnevnom redu se našla i Informacija o pojavi sugradice sa obilnom kišom na teritoriji grada Smedereva u periodu od 21. 06. do 24. 06. 2013. godine i dejstva protivgradne zaštite na dan 06. 07. 2013. godine. U tom periodu su sa 22 stanice ispaljene 52 protivgradne rakete.

Većnici su prihvatili informacije o cenovnicima Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo, o vršenju usluga po ugovoru i o Cenovniku sa normativom neugovorenih dimničarskih usluga sa cenom norma časa.

Data je saglasnost na Odluku o dodeli subvencija za nabavku opreme – sistema za navodnjavanje registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Veće je prihvatilo Informaciju o sprovedenom postupku pregovaranja pre zaključenja Ugovora o projektovanju i izgradnji postrojenja za preradu vode u Šalincu, JKP Vodovod Smederevo i dalo saglasnost direktoru JKP Vodovod Smederevo da potpiše Ugovor o projektovanju i izgradnji postrojenja za preradu vode u Šalincu sa Konzorcijumom „JVP Porr-UNIHA-MILLENIUM TEAM, Austria“, u skladu sa Informacijom.

Usvojen je predlog Upravnom odboru JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo za donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za javno nadmetanje ili prikupljanje ponuda Javnim oglasom radi otuđenja katastarske parcele broj 2914 u K.O. Smederevo.

Nakon predstavljanja Izveštaja o sprovedenom postupku Javnog konkursa za izbor pružaoca usluga iz oblasti javnog informisanja koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva, Gradsko veće je usaglasilo predlog Odluke o izboru pružaoca usluga iz oblasti javnog informisanja koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva za 2013. godinu.

Potom se odlučivalo po žalbama građana.