Jesenje ulepšavanje grada


27. septembar 2013. DRUŠTVO – Direkcija za izgradnju grada, urbanizam i građevinsko zemljište, odnosno izvođači radova, tokom septembra, intenzivno izvode radove na sređivanju grada.

Rekonstruisana je Ulica Bratstva i jedinstva u MZ Plavinac, u dužini od 140 metara, sa ivičnjacima, trotoarima i atmosferskom kanalizacijom. Rade se trotoarske površine na Trgu Slobode u dužini od 250 metara, sa popločenjem betonskim pločama. Rekonstruiše se trotoarska površina u Ulici 16. oktobra u dužini od 150 metara. Izabran je izvođač radova na ojačavanju kolovozne konstrukcije u Srbinoj ulici u dužini od 280 metara. U pripremi su tenderi za rekonstrukciju dela Fočanske i dela Ulice Revolucije.

Takođe je tokom septembra završeno uređenje prve faze parka kod Veslačkog kluba. Pešačka komunikacija je pokockana granitnom kockom, koja je domaćinskim pristupom, sačuvana od prethodno rekonstruisanih ulica. Izvršena je sanacija potpornog zida u Durmitorskoj ulici, a pripremljena je potrebna dokumentacija i aplicirano u Ministarstvu građevine za rekonstrukciju još 8 gradskih ulica.

Da bi Smederevo bio još čistiji grad, naročito u vreme 126. Smederevske jeseni, na inicijativu gradonačelnice, nabavljeno je još 130 novih korpi za otpatke, koje sa prethodno postavljenim klupama za sedenje – žardinjerama sa ukrasnim cvećem, ulepšavaju centar grada.

Od infrastrukturnih radova treba pomenuti da se, kako je i planirano, privode kraju radovi na ugradnji frezovanog asfalta u seoskim mesnim zajednicama. Trenutno su u toku javne nabavke za Lipe, Vučak i Badljevicu, a ovaj posao je završen u Saraorcima, Lugavčini, Vrbovcu, Skobalju, Mihajlovcu, Udovicama, Vranovu, Ralji, Maloj Krsni, Dobrom Dolu i Vodnju. Asfalt je urađen u ukupnoj dužini od 7.980 metara i površini od 25.200 metara kvadratnih.

Izvor: smederevo.org.rs