Automobili u Narodnog fronta 1. aprila


Radovi na rekonstrukciji ulice Narodnog fronta i raskrsnici ulica Majke Jugovića, Goričke i Srbine, čime bi se napokon rešilo povezivanje Leštara i centra grada preko Karađorđevog brda, nastavljeni su prošle nedelje. Prema planovima, kompletna rekonstrukcija ove ulice trebalo je da bude završena krajem prošle godine, ali što zbog lošeg vremena, što zbog obima posla u koji su uključena i druga preduzeća sem Direkcije za izgradnju grada, došlo je do kašnjenja. Izvođenju građevinskih radova prethodili su oni na instalacijama, koje su u nadležnosti drugih javnih preduzeća, pa je tako Direkcija bila uslovljena dinamikom obavljanja tih radova. Poslovi na sanaciji električnih i vodovodnih, kao i na telefonskim instalacijama sada su završeni, kao i poslovi na izgradnji nove atmosferske kanalizacije u raskrsnici duž ulice Narodnog fronta. Očekuje se da ulica kompletno bude završena krajem marta ili najkasnije do početka aprila.

Uporedo sa radovima na rekonstrukciji ulice, urađena je i sanacija potpornog zida Starog groblja na donjem delu, čime je predupređena dalja erozija zemljišta koje je prilično nestabilno, a u planu je da se po obodu groblja postavi i gornji potporni zid.

Iako postoje smetnje za realizaciju zbog objekata koji tu postoje, kao što je Staro groblje, planirano je da se baš na tom delu ulice napravi parking, kao i da se postave trotoari. Za bezbedno uključenje vozila u Karađorđevu ulicu, Ulica Narodnog fronta će biti proširena za jednu isključnu traku, a biće izvršena i denivelacija raskrsnice na Karađorđevom brdu, takođe radi povećanja bezbednosti u saobraćaju.

Asfalt u Ulici Isidore Sekulić

Prošle nedelje započeli su radovi na rekonstrukciji Ulice Isidore Sekulić za koju je još u septembru 2009. godine objavljen Javni poziv za prikupljanje ponuda za javnu nabavku. Asfaltiranje 310 metara ove ulice, koju radi Preduzeće za puteve Požarevac, sa postavljanjem trotoara i sanacijom i rekonstrukcijom vodovodne, električne i telefonske mreže, trebalo bi da bude završeno početkom maja ove godine.

Izvor: