Alpha banka


Filijala Smederevo

Kralja Petra I 11, Smederevo

(026) 640-390, 230-068(fax)

Istorija jedne od vodećih bankarskih grupacija u Jugoistočnoj Evropi započinje davne 1879. godine kada je John F. Costopoulos osnovao bankarsko odeljenje, preteču današnje Alpha Bank Group. Za period duži od jednog veka, Banka je nekoliko puta promenila naziv, da bi od 1994. godine bila imenovana u “Alpha Credit Bank”. Od 1925. godine Banka je listirana i na Atinskoj berzi, što svakom korisniku usluga uliva dodatnu sigurnost u transparentno i odgovorno poslovanje Alpha Bank.

Danas je Alpha Bank Group jedna od vodećih finansijskih i bankarskih grupacija u Grčkoj sa bogatim portfolijom usluga namenjenih stanovništvu, preduzećima i investitorima.

Prisutna na grčkom i tržištu Jugoistočne Evrope i Ukrajine, ali i u Londonu i Njujorku, Alpha Bank trenutno uslužuje više od četiri miliona klijenata. Njihovo poverenje najbolja je preporuka.