AIK banka


Filijala Smederevo
Kralja Petra I br. 19
(026) 648-880, 648-890, 618-551(fax)

AIK Banka A.D. Niš je nezavisna srpska banka, savremenog tipa, koja posluje više od 25 godina. Osnovana je 1976. godine kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš. Kao štedno-kreditna i zajednička finansijska organizacija, AIK Banka je kreirala poslovni ugled jake dilersko-brokerske kuće. 10. avgusta 1993. godine AIK Banka dobija licencu Narodne banke Jugoslavije (NBJ) i počinje sa radom kao banka.

Prilagođavajući organizaciju novom Zakonu o bankama i finansijskim organizacijama, 27. juna 1995. godine AIK Banka je registrovana kao akcionarsko društvo za obavljanje klasičnih bankarskih poslova: depoziti, krediti, diskontni poslovi, emisioni poslovi, depo i garancijski poslovi, platni promet sa inostranstvom. Uprkos izuzetno teškim uslovima poslovanja većine privrednih subjekata, proisteklih iz političke i ekonomske krize, ekonomske blokade, ratnog okruženja i bombardovanja SRJ, AIK Banka je na tržištu ostvarila poziciju solventne, likvidne banke, banke čistog bilansa koja ispunjava sve svoje obaveze prema partnerima i prema državi blagovremeno.

Za prethodne dve godine, zahvaljujući kapacitetima svog kapitala, likvidnom, solventnom i rentabilnom poslovanju, banka je dospela na veoma visoku poziciju u srpskom i crnogorskom bankarskom poslovanju. U prilog tome govori i nagrada za najbolju banku u Srbiji i Crnoj Gori po snazi kapitala u 2003. godini.

I u 2004. godini poslovni rezultati svrstavaju AIK Banku kao prvu među najboljima:

* Prvu po snazi kapitala
* Prvu po ostvarenoj dobiti

AIK Banka je registrovana i za obavljanje parabankarskih poslova: finansijskog konsaltinga, menadžmenta i inženjeringa.