“Želvoz” obustavlja štrajk


11. septembar 2012. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Tanjug – Radnici Fabrike železničkih vozila “Želvoz” iz Smedereva, koji su bili u štrajku, sutra će početi da rade, iako njihovi zahtevi nisu ispunjeni.

Izvršni odbor Sindikalno-radničkog pokreta tog preduzeća je na zajedničkom sastanku sa Štrajkačkim odborom doneo odluku da obustavi štrajk i da se rad nastavi sutra od sedam časova ujutru.

Sindikat u saopštenju navodi da je poslodavac, bez njihove saglasnosti, raspodelio 94 miliona dinara iz Programa Vlade Srbije.

Agencija za privatizaciju nije poslala finansijsku komisiju koja treba da izvrši kontrolu na osnovu dopisa sindikata o nenamenskom trošenju sredstava, kako je dogovoreno na sastanku u Ministarstvu rada od 17. avgusta.

Nije izrađen ni elaborat pod nazivom Analizaca stanja i predlog mera, koji se odnosi na “Želvoz”, kako je dogovoreno na već pomenutom sastanku u Ministarstvu rada, navedeno je u saopštenju.