Zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih lica


08. oktobar 2012. DRUŠTVO – Počeli su radovi na uređenju lokacije za izgradnju montažnih kuća u okviru projekta „Unapređenje životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji“.

Pomoćnik gradonačelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Vesna Jeremić Dragojević, posetila je lokaciju u Maloj Krsni, na kojoj će se graditi 24 montažne kuće iz projekta Helpa, od ukupno planirane 42 montažne kuće, kako bi se upoznala sa intenzitetom radova.

„Počeli su radovi na raskrčavanju terena i trebalo bi da se okončaju do kraja oktobra. Potom će se izdavati lokacijske dozvole, nakon čega počinje izgradnja montažnih kuća“, rekla je Dragojević.

Ona je poručila da je projekat „Unapređenje životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji“ jako bitan za zatvaranje Kolektivnog centra i dodala da Grad Smederevo učestvuje u njegovoj realizaciji sa infrastrukturom i zemljištem.

Ostale kuće se grade na sopstvenim placevima, na lokaciji Male Krsne, u kojima će živeti 126 osoba iz Kolektivnog centra za izbegla i raseljena lica u Smederevu, naglasila je Dragojević i istakla da će ceo projekat zbrinuti 171 osobu iz ovog centra.

Prema njenim rečima, jedan od benefita koji imamo zahvaljujući ovom projektu je da škola u ovom selu neće biti zatvorena zbog smanjenog broja đaka.

Izvor: smederevo.org.rs