Zašto se dešavaju saobraćajne nesreće


15. avgust 2013. DRUŠTVO – Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da se i tokom predstojećeg vikenda očekuje veći intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u Republici Srbiji. Zato želimo da ukažemo vozačima na tipične greške koje u poslednje vreme dovode do saobraćajnih nezgoda, i na žalost stradanja ljudi u njima.

Podsećamo da je kretanje autoputem dozvoljeno isključivo određenim kategorijama motornih vozila, odnosno da je zabranjeno i rizično kretanje traktora, mopeda, biciklista, pešaka i drugih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju. Takođe, maksimalna dozvoljena brzina kretanja vozila na autoputu je 120 km/h osim ukoliko to na osnovu postavljene signalizacije nije drugačije uređeno, i od velikog zna čaja za bezbednost svih učesnika u saobraćaju je poštovanje upravo ograničenja brzine.

Primetno je da sve veći broj vozača nepropisno koristi saobraćajne trake na autoputu. Zato podsećamo da je u krajnjoj desnoj, odnosno zaustavnoj traci zabranjeno kretanje vozila, izuzev za vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza. Vozila treba da se kreću desnom trakom, osim ukoliko ta traka nije zauzeta vozilima koja se kreću u koloni, kao i prilikom preticanja. Krajnja leva saobraćajna traka namenjena je isključivo za preticanje vozila, i ne služi za odvijanje saobraćaja na isti način kao desna saobraćajna traka. S obzirom da mnogi vozači prave ovu grešku, odnosno upravljaju vozilom krajnje levom trakom, često dolazi i do pogrešnog preticanja vozila sa desne strane, zbog čega se stvaraju vrlo rizične situacije i nastaju teške saobraćajne nezgode. Pored toga, česta je pojava da vozači ne obaveštavaju ostale učesnike u saobraćaju o nameri preduzimanja određenih radnji vozilom (preticanje, promena saobraćajne trake, skretanje i sl.), čime nastaju zabune kod drugih vozača i rizične situacije u saobraćaju.
Da bi na autoputu vozač bezbedno izvršio preticanje, podsećamo na korake koje mora da preduzme. Pre početka preticanja, vozač mora da se uveri da radnju može bezbedno da izvrši, a zatim mora da uključi levi pokazivač pravca pre započinjanja preticanja. Prilikom ponovnog vraćanja u saobraćajnu traku dužan je da uključi desni pokazivač pravca i da se vozilom bezbedno vrati u desnu saobraćajnu traku. Preticanje desnom ili zaustavnom trakom nije dozvoljeno i predstavlja veliku opasnost u saobraćaju.

Za kršenje odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u delu koji se odnosi na kretanje na autoputu propisane su izuzetno velike kazne.

Kaznom od najmanje 15 dana zatvora ili novčanom kaznom od 100.000 do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena kazniće se za prekršaj vozač koji za kretanje, obilaženje, odnosno preticanje koristi zaustavnu traku na autoputu.
Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se lice koje upravlja vozilom čije kretanje nije dozvoljeno na autoputu, odnosno lice u svojstvu pešaka, bicikliste i dr.
Agencija želi da ukaže i na najčešće greške koje dovode do saobraćajnih nezgoda na državnim putevima prvog i drugog reda, kao što je Ibarska magistrala, Dunavska magistrala, put Novi Sad – Ruma, Šabac – Loznica, Paraćin – Zaječar i dr.

Pored neprilagođene brzine, osnovni uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda je nepropisno preticanje vozila (preko pune linije, u krivinama, kolone vozila, teretnih vozila, autobusa i dr.). Podsećamo sve vozače da je preticanje, kao vrlo složena i rizična radnja vozilom, bezbedno isključivo na mestima na kojima je to dozvoljeno zakonom i saobraćajnom signalizacijom. Kada vozači vrše radnju preticanja na nedozvoljenom mestu, imaju povećani rizik da izazovu nezgodu i da nanesu štetne posledice sebi i drugim učesnicima.

Preticanje je posebno opasno u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti u saobraćaju. Zbog toga, vozači moraju posebnu pažnju da obrate prilikom upravljanja vozilom u navedenim uslovima odvijanja saobraćaja.
Uporedno sa radnjom preticanja, vozači svakodnevno zaboravljaju da uključe odgovarajuće pokazivače pravca prilikom vršenja pojedinih radnji u saobraćaju, pa im to čak prelazi u naviku. Napominjemo da je korišćenje pokazivača pravca obavezno na osnovu Zakona i da su za kršenje navedene odredbe predviđene novčane kazne.

Agencija podseća da je poštovanje odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima preduslov za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i broja poginulih i povređenih lica u njima. Ovo je posebno važno u danima pojačanog intenziteta saobraćaja, posebno tokom sezone godišnjih odmora, odnosno u danima vikenda koji je pred nama.