Zagađen vazduh u okolini Smedereva


U okolini Smedereva zabeležene uvećane vrednosti suspendovanih čestica, čije i vrlo niske koncentracije mogu negativno da utiču na zdravlje.

Automatska stanica Agencije za zaštitu životne sredine zabeležila je zagađenje vazduha u Ralji i Radincu.

Umesto 85 do 120 mikrograma po kubnom metru, kolika je gornja granica, aparati su nešto posle 09.00 časova zabeležili povišene vrednosti suspendovanih čestica PM10 od 202,7 mikrograma u Ralji i 129,1 mikrogram u Radincu.

Po podacima Agencije, maksimalne srednje vrednosti su u poslednja tri dana iznosile 329 i 316 mikrograma na stanicama u Ralji i Radincu, u neposrednoj blizini kompanije “Ju-es-stil”.

Agencija za zaštitu životne sredine navodi da su u pitanju srednje vrednosti osmotrenih parametara u satu, uz napomenu da su “prikazani sirovi, neverifikovani podaci” i da je “moguća pojava grešaka kod vrednosti za kraće periode osrednjavanja”.

Inače, suspendovanim česticama naziva se veliki broj različitih materija koje se sastoje od sitnih čvrstih čestica ili manjih tečnih kapljica prisutnih u atmosferi. Reč je o kompleksnoj mešavini organskih i neorganskih materija različitog hemijskog sastava.

Postoji opšta saglasnost da ne postoji prag doza za suspendovane čestice ispod koje se štetni efekti po zdravlje ne javljaju, zbog čega je Svetska zdravstvena organizacija u svojoj najnovijoj reviziji smernica za kvalitet vazduha izostavila preporuku za čestice, smatrajući da i vrlo niske koncentracije mogu negativno da utiču na ljudsko zdravlje.