“Ju-es-stil Srbija” ulaže 51 mil. $


Najveća planirana investicija kompanije “Ju-es-stil Srbija” u 2011. godini je izgradnja postrojenja za pripremu i injektiranje ugljenog praha u visoke peći.

Generalni direktor Metju Perkins kaže da je “početkom novembra počela s realizacijom naša najveća investicija za 2011, čija vrednost premašuje 51 milion dolara”.

Perkins je dodao da je to jedan od ključnih projekata koji će kompaniju učiniti dodatno konkurentnijom na svetskom tržištu čelika.

Sa stanovišta ekologije, novo postrojenje će biti tako koncipirano da će imati najmodernije sisteme za zaštitu životne sredine, rekao je Perkins.

On je naglasio da je kompanija u decembru ostvarila izuzetan rezultat – prošlo je godinu dana od poslednje povrede sa izgubljenim radnim vremenom u “Ju-es-stilu Srbija”, čime je on svrstan među kompanije koje imaju najbolje rezultate u ovoj oblasti na nivou korporacije.

Perkins je ovom prilikom podsetio na značajan uspeh – 500 dana bez povreda na radu, ostvaren u pogonima Čeličana, Topla valjaonica i Energetika.