Usvojena Građanska povelja grada Smedereva


11. januar 2013. DRUŠTVO – Članovi Gradskog veća usvojili su na sednici u četvrtak Građansku povelju grada Smedereva, u skladu sa Memorandumom o saradnji, zaključenog između Stalne konferencije gradova i opština i Grada Smedereva u okviru projekta „Podsticaj antikorupcijskim merama u Srbiji“.

Projekat ima za cilj da podrži Srbiju u ostvarivanju neophodnih standarda i smanjenja nivoa korupcije, a sve prema zahtevima Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije i propisima EU.

Projekat integriše ljudska prava u antikorupcijski program, kroz uvođenje inovativnih alata namenjenih smanjenju diskriminatorskih efekata korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou.

Građanska povelja ima za cilj da poboljša kvalitet usluga objavljivanjem standarda (vremenski rok, kvalitet) koje građani mogu očekivati za svaku uslugu koju dobijaju od lokalne samouprave.

Izvor: smederevo.org.rs