Uskoro novi načelnik Gradske uprave


05. avgust 2013. DRUŠTVO – U subotu je završena 86. sednica Gradskog veća grada Smedereva, koja je započeta u četvrtak, 1. avgusta.

Nakon razmatranja zapisnika sa 82. i 85 sednice Gradskog veća, razmatrana su pitanja iz nadležnosti Skupštine grada Smedereva.

Većnici su prihvatili Informaciju o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta grada Smedereva za period I-VI 2013. godine.

Iz nadležnosti Gradskog veća, prihvaćena je Informacija o realizaciji žetve na teritoriji grada Smedereva

Veće je se saglasilo sa. predlogom teksta Oglasa, broj 02-202/2013-07 od 01.08.2013. godine za postavljenje zamenika načelnika Gradske uprave Smederevo na period od pet godina.

Izveštaj o strukturi dugovanja javnih preduzeća prema dobavljačima zaključno sa 31. decembrom 2012. godine je usvojen, kao i informacija u vezi sa Zaključkom Gradskog veća grada Smedereva, broj 037-350/2013-07 od 17.06.2013. godine.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju u vezi sa zaključenjem ugovora izmeću Grada Smedereva i JKP Zelenilo i groblja Smederevo za obavljanje poslova na uređenju i održavanju svih javnih površina, sa posebnim osvrtom na površine pored Dunava, uključujući i površine na Jugovu i prostoru u i oko Tvrđave.

Na dnevnom redu sednice našao se i predlog kandidata za postavljenje načelnika Gradske uprave grada Smedereva.