Tribina o veštini državništva


30. novembar 2017. KULTURA – Veština državništva biće tema predstojeće tribine u okviru naučno-obrazvnog programa Centra za kulturu Smederevo, na kojoj će govoriti dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Program će se održati u ponedeljak, 4. decembra, sa početkom u 19 sati u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, a ulaz je slobodan.

Tokom programa pažnja će biti posvećena kriterijumima prepoznavanja ozbiljne državničke veštine kao i prirodi i karakteru državnika od formata kao dinamičnog praktičnog mislioca koji u sebi ujedinjuje „vatru“ i „led“, gorljivu viziju i hladno procenjivanje, strast i proračun. U profilisanju veštine državništva potvrđene od „arhetipskih“ vremena do modernog doba, Cvetićanin će ukazati na sposobnost prevođenja haosa u red, nestabilnosti u stabilnost, dalekovidost spram realnih istorijskih sklopova, uobličavanje snopa istorijskih sila u dugotrajnije društvene i državne identitete, smisao za uspostavljanje ravnoteže i sinteze u polju (oprečnih) sila određenog doba i „duha vremena“. U opservacijama pojava u istorijskim i društveno-političkim okolnostima modernog doba posebno mesto biće namenjeno ideologiji blagostanja i državi blagostanja kao normativnom i ideološkom orijentiru. Publika će biti u prilici da čuje i koje su razlike između konstruktivnog, kreativnog državnika i „destruktora“. U svojim istraživanjima Cvetićanin se bavio Mojsijem i Muhamedom kao figurama u kojima je oličen smisao za državništvo u arhetipskim vremenima, tematizuje nasleđe istočne i zapadne misli i predstavalja upečatljive primere državništva u postignućima Rišeljea, Napoleona, Meterniha, Bizmarka, Čerčila…do Šarla de Gola u kome prepoznaje vrhunac državničkog umeća.

Neven Cvetićanin diplomirao je i magistrirao na Grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temama iz nemačke klasične i nemačke savremene filozofije.

Doktorsku disertaciju je odbranio na Katedri za političku sociologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu sa temom iz istorije političkih koncepata.

Boravio je na postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Stirlingu u Škotskoj, u Velikoj Britaniji, gde se usavršavao iz oblasti novije evropske istorije i istorije političkih ideja. Autor je studija „Politička mehanika i veština državništva“ i „Državništvo modernog doba“, naučnih monografija „Evropska desnica između mača i zakona“ i „Epoha s one strane levice i desnice“ i knjige eseja „Rekvijem revoluciji“, kao i pedesetak naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima i zbornicima.