Tehnička podrška za inkluziju Roma


05. februar 2014. DRUŠTVO – U okviru projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma”, u utorak je u Beogradu potpisan memorandum sa predstavnicima 20 lokalnih samouprava, među kojima je i Smederevo, u cilju uspostavljanja partnerstva na programu inkluzije Roma.

Memorandum o saradnji, čime se lokalne samouprave formalno obavezuju da podrže sprovođenje Strategije Vlade Srbije za poboljšanje položaja Roma, u ime Grada Smedereva je potpisala gradonačelnica, dr Jasna Avramović.

Projekat “Tehnička podrška za inkluziju Roma” će trajati do 20. juna 2015, a Memorandum o razumevanju obuhvata realizaciju aktivnosti koje predviđaju angažovanost jedinice lokalne samouprave Smederevo, sa posebnom pažnjom na uspostavljanje jedinica mobilnih timova.

Opšti cilj projekta je unapređivanje životnih uslova lokalnih romskih zajednica i njihova integracija u društvo, pružanjem pomoći lokalnoj samoupravi u sprovođenju komponenti ovog projekta.

Program inkluzije Roma zajednički sprovode Evropska delegacija, OEBS Misija u Srbiji, Savet za integraciju Roma Vlade Republike Srbije, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Nacionalni savet romske nacionalne manjine Srbije.

Izvor: smederevo.org.rs