Svi dužnici na jednom mestu


27. oktobar 2011. DRUŠTVO – Na Internetu dostupni podaci o izvršnim dužnicima u Srbiji.

Građani će sada moći da preko Portala sudova Srbije na sajtu www.portal.sud.rs provere platežnu sposobnost svojih potencijalnih poslovnih partnera, tako što će kliknuti na link “Knjiga izvršnih dužnika”.

Dužnici u Srbiji više neće moći da sakriju svoje dugove i da prevare potencijalne poslovne partnere jer će podaci o njihovim dugovanjima moći da se provere preko Interneta u Jedinstvenoj bazi podataka o izvršnim dužnicima, ukucavanjem imena ili matičnog broja bilo fizičkog ili pravnog lica.

Pomoćnik ministra pravde Dejan Pašić rekao je da građani sada tu mogućnost imaju pretraživanjem svakog suda pojedinačno i istakao da je u toku usavršavanje pretrage tako da će građani u Jednistvenoj bazi podataka za sve sudove moći da provere da li je neko na listi izvršnih dužnika, odnosno da se lično uvere u njegove realne imovinske mogućnosti.

Tim potezom se otvaraju dve evidencije – jedna za podatke o izvršnim dužnicima iz osnovnih sudova a druga iz privrednih. Ukucavanjem imena ili naziva osobe ili firme moći će da se proveri da li je protiv određenog lica pokrenut izvršni postupak, da li i kolikom imovinom raspolaže i nad kojom se imovinom eventualno sprovodi izvršenje.

Ukoliko se na portalu ne pojavi ime koje je na proveri ,to znači da dugova nema i da je potencjalni poslovni partner solventan.

Podatke o dužnicima u “Knjigu izvršnih dužnika” unose zaposleni u sudovima na osnovu resenja suda i trenutkom upisa podaci su vidljivi i na portalu. Od ažurnosti rada u sudovima, prikazivaće se i podaci na Portalu.

Izvor: Televizija Smederevo