Mazuta ima dovoljno


27. oktobar 2011. DRUŠTVO – Od 15. oktobra, kada je zvanično počela grejna sezona, u Smederevu uglavnom nema problema sa isporukom toplotne energije. Sve kotlarnice JP za stambene usluge i toplifikaciju su u punom pogonu, a mazuta u rezervoarima ima dovoljno za nesmetanu isporuku toplotne energije.

Grejna sezona u Smederevu počela je na vreme, u skladu sa odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom. Prethodile su tople probe sistema centralnog grejanja, a sve kotlarnice u u proteklih desetak dana bile su u punom pogonu. Istina, javljaju se sitni problemi na instalacijama, pre svega u stanovima, koji su uobičajeni za start sezone i rešavaju se u hodu.

Vreme, takodje, idu na ruku toplanama.Prosečne temperature u oktobru su onakve kakve se samo poželeti mogu. Ipak, do sada je potrošeno oko 200 tona mazuta, što nije ni mnogo, ali ni malo, s obzirom na sve probleme oko nabavke energenata.

Ono što posebno brine je činjenica da je svaka nova cisterna dopremljenog mazuta imala i novu cenu. Za avansnu uplatu kilogram mazuta trenutno košta 58, a za odloženo plaćanje 60 dinara.

Varira i naplata potraživanja. Kreće se od 75 do 90 procenata. Otuda i stalni apeli korisnicima usluga centralnog grejanja da što redovnije izmiruju svoje obaveze. Jer, uz kreditne linije i pomoć grada, visok procenat naplate je neophodan preduslov kako bi JP za stambene usluge i toplifikaciju moglo uspešno da prevazidje sve probleme oko nabavke mazuta. Razmišlja se, takodje, i o korekciji cene grejanja.

Izvor: Televizija Smederevo