Smederevo nespremno za odbranu od poplava


11. jun 2013. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Beta – Gradski štab za vanredne situacije Smedereva zaključio je juče da Smederevo “nije operativno spremno” za odbranu od velikih voda koje su u Nemačkoj, Slovačkoj, Austriji i Mađarskoj dovele do ljudskih žrtava i ogromne štete.

Uprkos nespremnosti, Štab je odlučio da preduzme sve mere neophodne za odbranu grada od poplave i podzemnih voda, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da vrh vodenog talasa u Smederevo stigne 17. juna.

Na osnovu takve procene, Gradski štab za vanredne situacije odlučio je da “zaduži” nadležna republička i lokalna javna preduzeća da prate stanje Dunava i da preduzimaju mere za odbranu od poplava.

U slučaju da bude nužna evakuacija stanovništva, sva lica biće zbrinuta u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije u Smederevu, dobiće pomoć i ishranu, saopštio je Štab za vanredne situacije.

Štab je zadužio Vodoprivredno preduzeće “Smederevo” da dostavi informacije o dužini obale Dunava i kritičnim mestima koja se brane od poplava.

Štab takođe od Vodoprivrednog preduzeće traži informaciju o broju džakova kojim raspolaže to preduzeće, gde se džakovi mogu kupiti i po kojoj ceni, koja količina peska je potrebna za odbranu i koja mehanizacija.