Smanjenje siromaštva ugroženih grupa


23. jul 2013. DRUŠTVO – Nemačka organizacija Help i Grad Smederevo ozvaničili su danas saradnju na projektu „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji”.

Ugovor o saradnji na ovom projektu potpisali su gradonačelnica dr Jasna Avramović i regionalni koordinator nemačke organizacije Help, Klaus Mok, u prisustvu zamenika gradonačelnika Bojana Teofilovića i pomoćnika gradonačelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu dr Vesne Jeremić Dragojević.

„Prošle godine je 57 ljudi uposleno zahvaljujući donaciji Help-a. Ove godine nastavljamo saradnju i 40 mladih će dobiti posao. Takođe se zahvaljujem Help-u za 37 montažnih kuća za raseljena i izbegla lica, kao i za socijalno ugroženo lokalno stanovništvo”, istakla je gradonačelnica.

Dr Jasna Avramović je dodala da se sličnim projektima, nakon useljavanja u nove objekte, ovim porodicama omogućava zapošljavanje, kako bi mogli da rade, žive od svog rada i servisiraju svoje obaveze.

Regionalni koordinator nemačke organizacije Help, Klaus Mok, izrazio je zadovoljstvo što će, posredstvom realizacije petog projekta po redu u Smederevu, biti omogućeno otvaranje 4 zadruge i zapošljavanje 40 socijalno ugroženih osoba.

„Ovaj projekat dugoročno doprinosi naporima na smanjenju siromaštva među ugroženim grupama. Realizacijom projektnih aktivnosti će se promovisati socijalna inkluzija i ravnopravnost. Biće olakšana implementacija nacionalne i lokalne strategije održivog razvoja i omogućiti povećanje životnog standarda ciljne grupe njihovim osnaživanjem”, ocenio je Mok.

Mok je dodao da, šest godina duga saradnja sa Smederevom, donosi rezultate dosadašnjih uspešno implementiranih projekata Help-a. Ova organizacija je, samo u Smederevu, podržala 155 porodica putem donacija i opreme, materijala za započinjanje razvoja samostalnih poslovnih delatnosti i obezbedili trajna stambena rešenja za 71 porodicu sa 47 montažnih kuća i 24 paketa građevinskog materijala, uz edukativnu podršku.

Nemačka organizacija Help je na nivou Srbije, od 2002. godine, podržala više od 4.500 porodica u sticanju redovnih prihoda i trajno stambeno obezbedila skoro 500 porodica.

Projekat će trajati do 31. decembra 2014. godine i fokusiraće se na otvaranje novih radnih mesta putem plaćene prakse i pomoći za osnivanje kooperativa, obezbeđivanje poslovnih i stručnih obuka kao i organizovanje tematskih radionica.

Podrška u okviru Help-ovog programa, biće pružena porodicama koje napuštaju kamp za izbegla i raseljena lica u Radincu, a kojima će biti omogućeno da tokom šestomesečne plaćene prakse steknu potrebna znanja i veštine za samostalno obavljanje rezličitih poslovnih delatnosti. Pored toga u okviru projekta biće formirane i četiri kooperative koje će omogućiti zaposlenje i za lokalno socijalno ugroženo stanovništvo.

Projekat finansira Nemačka vlada, a vrednost dela aktivnosti koje će se sprovesti u Smederevu iznosi 122.300,00 evra, u čemu Grad učestvuje sa 25,9 odsto, odnosno 31.700,00 evra. Ovim sredstvima biće omogućeno zaposlenje za 40 socijalno ugroženih lica i razvoj malih biznisa u oblastima zanata, usluga i poljoprivrede.

Projekat „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji” realizuje se od 1.maja 2013. do 31. decembra 2016. godine u gradovima Smederevo, Niš i Pirot.

Opšti cilj projekta je da doprinese uključivanju marginalizovanih Roma i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva u društveni i ekonomski život zemlje i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama kroz ekonomsku i edukativnu podršku.

Izvor: smederevo.org.rs