Sindikat Želvoza o stanju u fabrici


30. januar 2013. DRUŠTVO – Sindikat Želvoza u svom saopštenju podseća da su oni više puta tražili od nadležnih institucija da zaštite imovinu Ževoza, njegove zaposlene, kako i imovunu građana Smedereva i Srbije. Sindikat je takođe više puta ukazivao na nenamensko tršenje sredstava dobijenih iz budžeta kao i na trošenje dobijenih kredita.

Nadležne institucije su se na sve ovo odnosile sa nemarom. Sindikalno radnički pokret je zato više puta organizovao proteste i blokadu grada.

Nakon svega radnicima je isplaćen samo mali deo dugovanja i još uvek nemaju zdravstvenu zaštitu.

U ovom sindikatu smatraju da je ostavka direktora Novice Davidovića samo formalna jer su i dalje isti ljudi na ključnim pozicijama u fabrici.

Sindikalno radnički protest smatra da fabrika ne posluje stvarno već samo fingira proizvodnju. Oni tvrde da se u Želvozu nije ništa promenilo i da će oni delovati u skladu sa situacijom.