Saopštenje za javnost Gradskog veća


17. jun 2014. DRUŠTVO – U četvrtak je održana 133. sednica Gradskog veća grada Smedereva.

Iz nadležnosti Skupštine grada, usvojen je Nacrt odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Smedereva ½ dela katastarske parcele broj 1264 KO Smederevo i ½ dela objekta koji se na njoj nalazi.

Takođe su prihvaćeni nacrti odluka o izmenama odluka o osnivanju javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo i to: Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo i Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo.

Na istoj sednici su usvojeni nacrti planskih akata i to: Nacrt plana detaljne regulacije „Garavi sokak” u Smederevu i Nacrt odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Petrijevski potok” u Smederevu.

Gradsko veće je usvojilo Nacrt, utvrdilo Predlog rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije i prosledilo Skupštini grada na usvajanje.

Odbornicima će biti predložen na usvajanje i utvrđeni Predlog rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branislav Nušić” u Smederevu.

Finansijski izveštaji sa izveštajima o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2013. godinu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo i to: Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo i Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo, takođe će biti prosleđeni odbornicima na usvajanje.

Iz nadležnosti Skupštine grada prihvaćeni su i Izveštaj o radu i Izveštaj o realizaciji finansijskog plana Turističke organizacije grada Smedereva za 2013. godinu.

Iz nadležnosti Gradskog veća je prihvaćen Predlog primenljivih stambenih modela za unapređenje stanovanja u naselju Mali Krivak u Smederevu.

Na 133. sednici razmatrana su predložena akta iz oblasti poslovnog prostora, a usvojena je i Informacija o pojavi grada, sugradice i obilne kiše dana 24.05.2014. godine.

Gradsko veće je donelo Zaključak o pokretanju postupka za otuđenje pokretnih stvari – motornih vozila u javnoj svojini grada Smedereva putem javnog nadmetanja sa predlogom oglasa o sprovođenju postupka otuđenja motornih vozila putem javnog nadmetanja.

Na prethodnoj, 132. sednici Gradskog veća grada Smedereva utvrđen je Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2013. godinu i biće prosleđen Skupštini grada na usvajanje.

Odbornicima je zatim predložena Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu i kriterijumima za ostvarivanje finansijske pomoći penzionerima grada Smedereva.

Usvojen je Nacrt, utvrđen Predlog odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u Smederevu 2014-2017, koji će biti prosleđen odbornicima na usvajanje.

Gradsko veće se saglasilo sa predloženim rešenjima o imenovanju direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Smederevo i uputilo Skupštini grada na usvajanje i to: Javnog preduzeća Direkcija za izgranju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo i Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo.

Prihvaćen je Nacrt, utvrđen Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Radničkog univerziteta Smederevo u Smederevu i biće predložen odbornicima na usvajanje.

Gradsko veće je prihvatilo Finansijske izveštaje sa Izveštajima o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2013. godinu javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Smederevo i to: Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo, Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo i Javnog komunalnog preduzeća Čistoća Smederevo.

Skupštini grada Smedereva biće predloženi na usvajanje i Izveštaji o radu i finansijskom poslovanju za 2013. godinu ustanova i Fonda čiji je osnivač Grad Smederevo i to: Centra za kulturu Smederevo, Narodne biblioteke Smederevo, Istorijskog arhiva u Smederevu, Muzeja u Smederevu, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Centra za socijalni rad Smederevo, Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost” Smederevo, Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce” Smederevo, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, Doma zdravlja „Smederevo” u Smederevu, Apoteke „Smederevo” u Smederevu i Fonda za obrazovanje Smederevo.

Iz nadležnosti Skupštine grada, većnici su prihvatili Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva za 2013. godinu i izveštaje o rezultatima sprovedenih referenduma o uvođenju samodoprinosa za područja Mesnih zajednica Lipe i Lugavčina.

Iz nadležnosti Gradskog veća, prihvaćeno je predloženo Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izboru projekata u kulturi koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2014. godini i Predlog projekta „Servisi podrške i usluge u oblasti socijalne zaštite za marginalizovane grupe građana sa teritorije grada Smedereva”.

Gradsko veće je dalo saglasnost na odluke direktora JKP Vodovod Smederevo i to: Predlog za davanje saglasnosti na Odluku, broj 01-728/1 od 13.05.2014. godine o pokretanju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – „Otkup parcele za rezervoar Segda” i Predlog za davanje saglasnosti na Odluku, broj 01-729/1 od 13.05.2014. godine o pokretanju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – „Otkup parcele za rezervoar Vampirača”.

Usvojen je Predlog za raspodelu sredstava uplaćenih primenom instituta oportuniteta socijalno humanitarnim organizacijama na području grada Smedereva i prihvatilišta za žrtve nasilja „Sigurna kuća”.

Većnici su prihvatili predloženo Rešenje o davanju na korišćenje bez naknade poslovnog prostora u Ulici knez Mihajlovoj bro 5 u Smederevu Mesnoj zajednici „Karađorđev dud” i saglasili se sa predloženim aktima iz oblasti poslovnog prostora.

Usvojena je Informacija o snabdevenosti protivgradnih stanica protivgradnim raketama i pojavi grada na teritoriji grada Smedereva u 2014. godini i Informacija povodom molbe Saveza sportskih ribolovaca Srbije za učešće Grada Smedereva u organizovanju Svetskog prvenstva u sportskom ribolovu 2015. godine.

Gradsko veće je odlučivalo i po žalbi Milivoja Stankovića iz Smedereva, izjavljenoj protiv Rešenja Odeljenja za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Grupe za komunalnu inspekciju Gradske uprave Smedereva, broj 353-5-214/2014-05 od 02.04.2014. godine.

Izvor: smederevo.org.rs