Razgovor o filmovima Larsa fon Trira


29. mart 2017. KULTURA – Kako filmski prostor može biti osamostaljeno sredstvo naracije i kako dobija kvalitete afektivnosti biće prikazano na primerima filmskog stvaralaštva znamenitog reditelja Larsa fon Trira, tokom predstavljanja studije „Narativni prostor kao slika afekta: filmovi Larsa fon Trira“ dr Vesne Dinić Miljković u sredu, 29. marta sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo. Kroz razgovor sa autorkom istraživačkog rada program će ukazati na ulogu i značaj filmskog prostora i slike u postizanju emotivne angažovanosti gledaoca, a tokom obrade teme biće objašnjen i pojam slike afekta koji uvodi francuski filozof Žil Delez, relevantan za čitanje fon Trirovog rediteljskog rukopisa.

Otvaranje slike ka duhovnom i afektivno izgrađeni prostor, svojstveni su težnji reditelja da učini prisutnim nevidljivo i da prikaže iracionalne aspekte života. U interpretaciji Larsa fon Trira prostor poprima dimenziju metafizičkog, upućuje na religijsko iskustvo, ili postaje prostor sna, nesvesnog, dočarava iskustvo uzvišenog ili psihički krah, uvodi nas u polje zanemarivanja razlike imaginarnog i realnog. Tokom programa biće prikazani inserti iz filmova „Evropa“, „Kroz talase“, „Dogvil“, „Melanholija“ i „Antihrist“.

Ulaz na program je slobodan, a moderator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo.

Dr Vesna Dinić Miljković diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, smer filmske i televizijske produkcije. Paralelno sa radom na domaćim i stranim filmovima, na doktorskim studijama teorije dramskih umetnosti, medija i kulture na FDU u Beogradu bavi se filmskom estetikom i za temu doktorske disertacije bira opus danskog reditelja Larsa fon Trira. Svoja istraživanja predstavila je na više međunarodnih naučnih konferencija i u više stručnih časopisa.