Rafinerija u Smederevu čeka sudski epilog


27. jul 2012. PRIVREDA – Kompanija Komiko oil primila je tužbu grada Smedereva i odgovoriće u zakonskom roku, odnosno za 30 dana, kaže Radomir Radivojević. Grad Smederevo tužio je Komiko oil za raskid ugovora o zakupu zemljišta na kojem je ta kompanija planirala da izgradi rafineriju, jer u ugovornom roku nisu na vreme uplatili novac.

Kako kaže predstavnik ove kompanije u Srbiji Radomir Radivojević, deo menadžmenta Komiko oil razmišlja i o podnošenju kontratužbe, ali o tome još ne postoji većina.

Radivojević tvrdi da je Komiko oil i dalje spreman da investira u Srbiju i grad Smederevo, ali da sada cela stvar mora da se okonča na sudu, kako zbog interesa projekta tako i iz profesionalnih razloga.

Podsetimo, grad Smederevo podneo je tužbu protiv Komiko oila zbog zato što kompanija nije uplatila 652 miliona dinara za zakup 113 hektara na 99 godina, za izgradnju rafinerije u Smederevu.

U međuvremenu, kažu u Komiko oil-u, grad Smederevo je odlučio da im ne dozvoli otkup dodatnog zemljišta koje je neophodno za izgradnju rafinerije.

U budžet grada Smedereva trebalo je od novca za zakup zemlje da se ulije i oko 4,5 miliona evra za uređenje građevinskog zemljišta. Od investicije, grad bi prihodovao više od milijardu dinara.

Predstavnik Komiko oila kaže da navodi u tužbi u najmanju ruku nisu tačni.

“Jedan od navoda je kaže da ih nismo obavestili o kašnjenju što nije tačno i o čemu postoje zapisnici”, objašnjava Radivojević tvrdi da je Komiko oil grad Smederevo obavestio da će zbog dužeg roka koji su tražili međunarodni revizori kasniti sa uplatom i da će novac biti uplaćen najkasnije 24 avgusta.

Tom prilikom tvrdi Radivojević Komiko oil obeveza se da će platiti i kamatu za svaki dan zakašnjenja. Međutim, usledila je tužba i ceo projekat sada čeka sudski epilog.

Radivojević objašnjava da je odlaganje do najdalje 24. avgusta Komiko oil tražio zbog stranih kreditora kojima u vremenu krize treba veće vreme za procenu svih rizika ulaganja. On tvrdi da je novac za ceo projekat obezbeđen i da je to trebalo da bude najveća green field investicija u Srbiji.

Radivojević kaže da bi odluka Smedereva mogla da proizvede loše efekte na ostale strane investiture, jer je sigurnost ulaganja prvi uslov.

autor: Senka Vlatković izvor: Novi magazin