Program posvećen likovnom stvaralaštvu BIljane Đurđević


12. decembar 2017. KULTURA – Biljana Đurđević, slikar i docent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, čiji dosadašnji opus ima međunarodnu reputaciju imaće u četvrtak, 14.12.2017. u okviru obrazovnog programa Centra za kulturu autorsko veče tokom koga će se o njenom radu govoriti sa fokusom na problematiku identiteta kao obeležju od suštinskog značaja za njeno stvaralačko istraživanje.

Uz ilustrativni materijal, prikaze njenih slika, ali i video radova, bavićemo se likovnim izrazom i upečatljivim sceničnim rešenjima kao svojevrsnim unutrašnjim pejzažima i prikazima unutrašnjih stanja i iskustava poniranja u sebe. Hvatanje u koštac autorke sa pitanjem porekla identiteta prisutno je u prizorima eksterijera, predstavama bajkovitih i šumskih ambijenata, kao i u slikanju prepoznatljivih enterijera sa hladnim, golim prostorijama popločanih zidova i hodnika, a njeno delo donosi susret sa tenzijom, teskobom, strahom, traumom, dramatičnošću, opresijom. Кroz svoje stvaralaštvo Biljana Đurđević daje i dijagnozu stanja savremenog čoveka u prostoru kontrole, prinude, potlačenosti, zauzima kritički stav prema sistemu koji se nasilno odnosi prema pojedincu, prema društveno legitimisanom nasilju kao činiocu koji učestvuje u izgradnji čovekovog samoosećanja. U tom smislu, biće reči i o angažovanosti njenog dela koje upozorava na fenomene društvene patologije.

Program će obuhvatiti i odnos autorke prema slikarskim tradicijima, otkrićima renesanse i baroka, pitanje uloge figurativnog slikarstva u strategiji predstavljanja.

Program počinje u 18 sati u Кoncertnoj dvorani, ulaz je slobodan, a moderator je Marko Cvetković, zadužen za obrazovni program Centra za kulturu Smederevo.

Dela Biljane Đurđević izlagana su na samostalnim izložbama u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji, Nemačkoj, Švedskoj i Izraelu, kao i na grupnim izložbima u Albaniji, Španiji, Nemačkoj, Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Norveškoj, Americi, Australiji, Rusiji, Grčkoj. Bila je gostujući predavač na Univerzitetu Parsons u Njujorku. Za izložbu Tamna je šuma Biljana Đurđević je 2013. godine dobila nagradu „Vladislav Ribnikar” koju „Politika” dodeljuje za najbolju izložbu u protekloj godini. Dela joj se nalaze u javnim i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu, u Švedskoj, SAD, Švajcarskoj, Grčkoj, Austriji.