Produženo važenje ličnih karti


Predlog izmena i dopuna zakona o ličnoj karti predviđa da se rok ranije izdatih ličnih karata produži do 31.12.2016. godine s obzirom da većina građana nije zamenila lične karte kojima rok ističe 27. jula.

Rok važenja ličnih karata produžava se sa 5 na 10 godina a deci sa 2 na 5 godine, dok licima starijim od 65 godina ponovo se uvodi trajna lična karta.

Rokovi trajanja prema tvrdnjama predlagača produžavaju zbog racionalizacije troškova izrade što je ušteda i za državu i za građane uz uvažavanje tehničkih karekteristika čipa ali i fizioloških promena kako dece tako i starijih od 65 godina.