Konkurs za dodelu stanova


Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su bez stana, u radnom odnosu na neodređeno vreme, prijavljena na teritoriji grada Smedereva i koja su državljani Srbije najmanje 5 godina. Jedan od uslova odnosi se i na prosečna neto primanja koja u poslednja tri meseca pre raspisivanja konkursa ne smeju da budu veća od prosečne neto zarade u Republici. Prodaja stanova vrši se na 240 mesečnih rata uz učešće od 15 % i bez kamate. Pravo učešća na ovaj konkurs nemaju pravna već samo fizička lica.