Problem pasa lutalica


22. oktobar 2011. DRUŠTVO – Nakon što je prošao komisiju za planiranje i izgradnju, pozitivnu ocenu o nacrtu plana detaljne regulacije Goranski gaj, dalo je i gradsko veće.

Reč je o prostoru gde se tradicionalno održava manifestacija Kosidba na Plavincu, a koja bi trebalo da se planski uredi i opremi raznovrsnim ugostiteljskim i drugim sadržajima u cilju razvoja turizma.

Gradsko veće dalo je saglasnost i na nacrt odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji kojom se usaglašava planska dokumentacija i definišu obaveze komunalnog preduzeća.

Na sednici Gradskog veća bilo je reči i o zaštiti stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada, kao i o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja.

Njome se ide u susret rešavanju problema pasa lutalica i napuštenih životinja koje danas opterećuje gotovo sve gradove u Srbiji.

Izvor: Televizija Smederevo