Primopredaja 23 montažne kuće


28. jun 2013. DRUŠTVO – Predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, UNHCR-a, Help-a i Grada Smedereva juče su u Maloj Krsni uručili ključeve montažnih kuća, u okviru EU projekta “Unapređenje životnih uslova prava i zapošljavanja izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji”.
Zamenik gradonačelnika Bojan Teofilović pozdravio je buduće žitelje ovog novog naselja i izrazio nadu da će u novim i opremljenim objektima po evropskim standardima pronaći svoj mir, posle godina i godina neuslovnog života.

„Zahvaljujem EU, Komeserijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, organizaciji Help i UNHCR-u. Zahvaljujem i svima u lokalnoj samoupravi koji su pokazali da smo socijalno odgovorno društvo, a prevashodno pomoćniku gradonačelnika Vesni Jeremić Dragojević, koja se maksimalno angažovala u realizaciji ovog projekta, kao i resorno zaduženoj u Gradskom veću za socijalna pitanja Ljiljani Životić Živanović, koje su najbolji primer kakvu socijalnu politiku vodi Smederevo”, istakao je Teofilović.

Teofilović je budućim stanarima poželeo lep život i udobno odrastanje njihove dece.

Menadžer programa Delegacije EU u Republici Srbiji, Marcia Palota, pomoćnik komesara za prihvat, zbrinjavanje, readmisiju i trajna rešenja Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, Ivan Gerginov i zamenik regionalnog koordinatora organizacije Help, Ana Molnar, uručili su danas u Maloj Krsni ključeve korisnicima 23 montažne kuće, od ukupno 42 do sada izgrađene kuće u okviru ovog projekta.

Projekat je finansirala Evropska unija a realizovala nemačka nevladina organizacija Help, u saradnji sa Gradom Smederevom, Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i UNHCR-om.

Vrednost izvedenih građevinskih radova i isporučene opreme u Smederevu je preko 760.000 evra, dok je Grad Smederevo obezbedio 23 komunalno opremljene građevinske parcele i finansijski učestvovao u projektu sa 84.000 evra.

U Smederevu su iz ove donacije stambeno zbrinute 42 porodice, 34 porodice izbeglih i raseljenih lica iz kolektivnog centra i 8 lokalnih socijalno ugroženih porodica.
Institucija korisnik projekta je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Donacijom Evropske unije od približno milion evra izgrađeno je ukupno 49 montažnih kuća u Smederevu i Kraljevu. Zahvaljujući ovoj donaciji omogućeno je trajno stambeno zbrinjavanje 40 porodica najugroženijih izbeglih i raseljenih lica iz kolektivnih centara i njihova konačna integracija u lokalne zajednice. Pored toga unapređeni su i životni uslovi 9 lokalnih socijalno ugroženih porodica.

Iz Kolektivnog centra u Radincu, zahvaljujući ovom projektu, biće stambeno zbrinuto 176 osoba, a ostaće 108 interno raseljenih i izbeglih lica. Sa novim projektom EU, koji bi Grad trebalo da potpiše sa ASB-om i Komesarijatom za izbeglice i migracije, u roku od najviše godinu dana, biće zatvoren jedan od najvećih kolektivnih centara na Balkanu.

Izvor: smederevo.org.rs