Preporuke Štaba za vanredne situacije


06. februar 2012. DRUŠTVO – Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva, na sednici održanoj 6. februara 2012. godine, a povodom donošenja Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije, zbog vremenskih nepogoda – velike količine snega i niske temperature, što za posledicu ima opasnost po zdravlje i bezbednost stanovništva, doneo je sledeće zaključke i preporuke:

1. Preporučuje se Štabu zimske službe grada Smedereva da angažuje po seoskim mesnim zajednicama dodatnu raspoloživu mehanizaciju.

2. Za angažovanje dodatne mehanizacije, iz sredstava stalne budžetske rezerve hitno intervenisati sa 500.000,00 dinara sa PDV-om, za nabavku evro dizel goriva. Odeljenje za javne nabavke i NIP Gradske uprave Smederevo treba da sačini Zaključak o odobravanju novčanih sredstava u pomenutom iznosu.

3. Parking servis i PZP Požarevac, u naredna dva dana, treba da dostave Štabu tačnu količinu zaliha soli i kalcijum hlorida.

4. Preporučuje se JP za stambene usluge i toplifikaciju da produži grejanje za jedan sat, odnosno da se stanovi greju u periodu od 5°° do 22°° časa.

5. Načelniku za opštu upravu i mesne zajednice Gradske uprave Smederevo Vesni Kolarić, dostaviti zaključak kojim se obavezuje da preko predsednika Saveta mesnih zajednica i sekretara, locira sva socijalno ugrožena i kritična domaćinstva. Ovaj zaključak dostaviti i Miodragu Nadaškiću, direktoru Centra za socijalni rad i Tomislavu Živanoviću, sekretaru Crvenog krsta Smederevo.

6. Preporučuje se Štabu zimske službe grada Smedereva da po potrebi angažuje do 50 ljudi dnevno, za dnevnicu od 1.500,00 dinara. Procenu angažovanja dodatnog ljudstva Štabu dostavljaju Slađana Jeremić, v.d. direktora JKP „Zelenilo i groblja” i Saša Nešić, v.d. direktora „Parking servis”.

7. Obzirom na očekivano trajanje vanrednog događaja, Gradski štab za vanredne situacije će se angažovati na preduzimanju mera, naloga i naredbi koje će naložiti Republički štab za vanredne situacije i Okružni štab za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga.