Predavanje „Upotreba slikarstva u filmovima Alfreda Hičkoka“


16. mart 2018. KULTURA – Upotreba slikarstva u filmovima Alfreda Hičkoka biće tema predstojećeg predavanja u okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo koje će prof. dr Slobodan Mijušković, istoričar umetnosti, održati u utorak, 20. marta, sa početkom u 19 sati. Uz odgovarajući ilustrativni materijal, program će upoznati zainteresovane sa situacijama u kojima su teme, sadržaji i značenja određenih slika, ili slikarstva kao medija upotrebljeni kao aktivni činioci u konstituciji onoga što film „hoće da kaže“. U Hičkokovom shvatanju filma, koje je izrazito slikovno, upotreba slikarastva, kako će biti pokazano tokom programa, ima veliki značaj u proizvodnji neizvesnosti, napetosti, sumnje, straha, tajanstvenosti, začudnosti, a slike, često premeštene iz pozadinskog, pasivnog plana u prednji plan, daju tako oživljene snažan pečat u ostvarivanju zahteva velikog reditelja da se pravouganik ekrana ispuni emocijom.

Program će se održati u Koncertnoj dvorani, a ulaz je slobodan.

Prof. dr Slobodan Mijušković završio je studije istorije umetnosti, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je radio kao profesor na Odeljenju za Istoriju umetnosti, na Katedri za modernu umetnost. Od sredine sedamdesetih godina piše o različitim temama vezanim za problemsko polje moderne umetnosti, posebno tzv. istorijskih avangardi, usredsređujući svoj interes na pojave ruske avangarde. Sarađivao je u mnogim porodičnim publikacijama, priredio i objavio više tematskih blokova i prevoda stručnih tekstova, bio je član redakcije časopisa “3 + 4”, Moment i New moment. Objavio je dela: „Od samodovoljnosti do smrti slikarstva“, „Prva poslednja „slika“, „Alfred Hičkok/upotrebaslikarstva“, priredio je knjigu „Maljević. Suprematizam/ Bespredmetnost.“