Predavanje o motivima koji povezuju japanski mit i srpsku tradiciju


14. oktobar 2016. KULTURA – Na predavanju „Internacionalni motivi kao spona između japanskog mita i srpske tradicije“ koje će se održati 19. oktobra  u okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo publici će biti približene mitske predstave drvnog Japana, ukazano na zajedničke karakteristike mitološkog, kulturnog, folklornog nasleđa  različitih delova sveta, i izneti uvidi koje donosi istraživanje podudarnosti japanskog mitološkog sadržaja sa motivima prisutnim u srpskoj tradiciji.

Predavanje će biti prilika za sagledavanje slike sveta u delu „Kođiki“, najstarijem sačuvanom delu japanske književnosti, za razumevanje odnosa prapredačkog para bogova-demijurga, i za osvetljavanje motiva koji povezuju japansko mitološko iskustvo sa srpskim pričama i verovanjima, sa srpskom narodnom književnošću. Kroz istraživački rad kao takvi motivi su izdvojeni oni vezani za predstave o Zemlji mrtvih, motiv metamorfoze, motiv magičnog bega, motiv prosaca i teških zadataka.

Gost smederevskog Centra za kulturu i predavač je dr Danijela Vasić, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za japanski jezik i književnost. Autor je monografija „Sunce i mač: japanski mitovi u delu Kođiki“  i „Mesečeva princeza: usmeno i pisano u japanskoj drevnoj književnosti“, kao i udžbenika „Gramatika japanskog jezika za početni stepen“. Potpisuje i brojne istraživačke radove objavljene u stručnim časopisima  i zbornicima, a koji pripadaju oblasti proučavanja i komparativnog istraživanja japanske književnosti, prevashodno drevne i narodne, i predstavljaju značajan doprinos japanologiji i osvetljavanju japanskog kulturnog nasleđa. Dr Danijela Vasić bavi se prevođenjem sa savremenog i klasičnog japanskog jezika. Dobitnik je „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu za 2014. godinu, za monografiju  „Mesečeva princeza: usmeno i pisano u japanskoj drevnoj književnosti“. Prevod sa starojapanskog jezika najstarijeg sačuvanog dela „Kođiki“ (prevodioci Danijela Vasić, Hiroši Jamasaki Vukelić, Dalibor Kličković i Divna Glumac) zbog složenosti i izuzetnog značaja dobio je specijalnu nagradu japanskog Udruženja književnih prevodilaca.

Program počinje u 19.00 sati u Koncertnoj dvorani, a ulaz je slobodan.