Poverenik: „Politici” dostaviti ugovor o železari


08. avgust 2015. PRIVREDA – Izvor: Politika – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, postupajući po žalbi „Politike”, naložio je Ministarstvu privrede da u roku od pet dana našem listu dostavi kopiju ugovora o upravljanju i savetovanju za „Železaru Smederevo” koji je u martu sklopljen sa firmom „HPK inženjering”. Kako smo uz ugovor tražili i eventualne anekse, zapisnik sa sednice komisije koja je birala upravljački menadžment, kao i sve ponude koje su pristigle na javni poziv vlade, poverenik je zatražio da nam se i to dostavi, te da ga ministarstvo obavesti o izvršenju rešenja.

Da krenemo redom. Politika je 8. aprila uputila Ministarstvu privrede i „Železari Smederevo” zahtev za dostavljanje ugovora, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Na odgovor smo čekali dva meseca, čime je u startu prekršen član 16. tog zakona koji decidno određuje rokove o postupanju ili obaveštenju. Ministarstvo privrede nam je 6. juna i zvanično uskratilo pravo na pristup traženim informacijama, navodeći da je reč o „zaštićenim podacima koji nisu od javnog značaja”, što je, na zahtev države i novog upravljačkog menadžmenta železare, proglasila Komisija za zaštitu konkurencije. Na takvo obrazloženje smo se, opet po zakonu, žalili povereniku. Da se cela priča dodatno misterizuje, nadležno ministarstvo je, ignorišući izričitu zakonsku odredbu, čak i njemu uskratilo uvid u „sporni” ugovor, što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi poverenika, navodi se u obrazloženju „Politici”.

Donoseći odluku po žalbi našeg lista, poverenik je imao u vidu prirodu i značaj predmetnog ugovora koji su, pored ostalih, potpisali Republika Srbija i „Železara Smederevo”, a kojim se upravljanje i savetovanje u privrednom društvu osnovanom od države poveravaju trećem licu.

– Stoga su informacije o sadržini tog ugovora, o pravima i obavezama ugovornih strana, kao i načinu zaključenja istog, van svake sumnje informacije od javnog značaja u smislu zakona i u pogledu kojih postoji pojačan interes javnosti da zna, a organ vlasti u ovom slučaju nije dokazao suprotno – navodi se u rešenju poverenika.

Kako se Ministarstvo privrede pozvalo na odluku Komisije za zaštitu konkurencije koja je zaštitila podatke iz ugovora za železaru, poverenik navodi da Zakon o dostupnosti informacija ima prioritet, poput „leks specijalisa” u odnosu na ostale zakone kojima se ova prava ograničavaju. Organ vlasti, u ovom slučaju Ministarstvo privrede, nije pružilo dokaze da su ispunjeni zakonski uslovi da se uskrati pristup traženim dokumentima, ocenio je poverenik.

– Sam navod organa vlasti da predmetni ugovor i dokumentacija dostavljena Komisiji za zaštitu konkurencije sadrže podatke čijim bi objavljivanjem mogla nastati šteta pružaocu usluga, pa i Srbiji, bez dodatnih argumenata i dokaza u pogledu izvesnosti nastanka konkretne štete usled činjenja istih dostupnim javnosti, nije mogao uticati na drugačiju odluku u ovoj upravnoj stvari – navedeno je u rešenju poverenika za informacije od javnog značaja.

Protiv tog rešenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. U roku od sedam dana po prijemu rešenja, Ministarstvo privrede bi trebalo da obavesti poverenika da li je i kako postupilo.

„Politika” čeka na ishod višemesečne potrage za informacijama koje javnost ima pravo da zna.

————————————————————————–

Nisu prekršeni evropski standardi

Ministarstvo privrede je povereniku ujedno skrenulo pažnju da organi Republike Srbije koji postupaju u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja treba da prate već ustanovljenu evropsku praksu u primeni uredbe Evropskog parlamenta i Saveta iz 2001. godine, i standarde koje su dostigle evropske institucije”. Poverenik na to odgovara da takvi navodi nisu mogli uticati da u slučaju „Politikine” žalbe donese drugačiju odluku, te da u konkretnom slučaju, nije povređena ni pomenuta uredba, niti zakon, navodi se u rešenju koje je potpisala zamenica poverenika Stanojla Mandić.

Autorka: Olivera Milošević

Koristite Facebook da komentarišete ovu vest