Pitanje za malu maturu: Da li znate tačan odgovor?


18. maj 2015. KULTURA – Pitanje iz pripremne zbirke za završni ispit iz sprskog jezika na prvi pogled deluje lako. Međutim, mali maturanti muku muče sa ovim pitanjem.

Neki su sistemom eliminacije mislili da je tačan odgovor pod B ili G, ali ako ste na to posmislili nije tačno.

Tačan odgovor je pod D.

“Šesto” je redni broj 6. u srednjem rodu, a šeststo je osnovni broj.

Da li ste pogrešili ili pogodili?

Izvor: B92

Koristite Facebook da komentarišete ovu vest