Pažljivo sa vatrom


08. avgust 2013. DRUŠTVO – Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva, održao je 7. avgusta 2013. godine redovnu sednicu na kojoj je preventivno razmatrao više tema iz svoje nadležnosti, i to: vršenje dodatne dezinsekcije sa zemlje i pitanja protivpožarne zaštite, kao i blagovremeno rešavanje problema od poplava reke Badrike.

S tim u vezi Gradski štab je doneo zaključak da preporuči Gradskom veću da naloži izgradnju crpne i trafostanice na potesu Badrika tako da se iskoristi sadašnji nizak vodostaj i grad maksimalno uzme učešće na izgradnji navedene crpne stanice.

Gradski štab je takođe naložio svim javnim komunalnim preduzećima koja imaju cisterne za vodu da ih dovedu u ispravno stanje i istovremeno obavezao direktore tih preduzeća da Vatrogasnoj jedinici dostave svoja imena i imena odgovornih lica za angažovanje cisterni.

Imajući u vidu da često dolazi do zapaljivanja smeća na deponiji, Gradski štab je predložio da se preduzmu mere na izgradnji spoljašnje gradske hidrantne mreže na deponiji, kako bi moglo da se brzo reaguje u slučajevima požara.

Povodom višednevnih visokih temperatura u našoj zemlji i našem gradu, a imajući u vidu meteorološke prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredni period da će ovako visoke temperature potrajati i još rasti, i da će posle ovoga doći još jedan vreli temperaturni talas, Gradski štab poziva stanovništvo da poveća oprez i poštovanje propisa o protivpožarnoj zaštiti i smanjenje rizika od izbijanja požara, tako da ne baca opuške i upaljene cigareta na otvorenom prostoru, posebno u zonama izvođenja poljoprivrednih radova, deponija, smetlišta; da ne pali travu, nisko rastinje, strnjiku, kako u gradu , tako i na obradivim površinama i u blizini šuma; takođe, ne treba paliti roštilj na otvorenom prostoru u blizini šuma, izletišta ili u blizini suve trave i grana.

Štab za vanredne situacije nalaže Odseku za poljoprivredu da uputi apel svim poljoprivrednim proizvođačima i gazdinstvima da u više navrata obaveštava javnost preko Televizije Smederevo, Radio televizije Smederevo, Radio Smedereva i Luks radija da se i dalje poštuje zabrana paljenja vatre, kako do kraja leta ne bi bilo težih posledica od visokih temperatura.