Otpad životinjskog porekla – rešiv problem


22. jun 2012. Društvo – Izvor: Tanjug – Srbiji je potrebno između 30 i 40 regionalnih centara za upravljanje životinjskim otpadom, jer se godišnje stvara 245.000 tona klaničnog otpada i još 28.000 tona od uginulih životinja, od čega se samo 20 odsto prerađuje u kafilerijama.

Smederevo, Užice, Čajetina i Knjaževac učestvuju u projektu “Sporedni proizvodi životinjskog porekla”, čiji je cilj da se stvore tehnički i svi drugi uslovi za konkurisanje kod IPA programa Evropske unije za izgradnju četiri sistema za upravljanje animalnim otpadom.

Na završnoj radionici u Užicu rečeno je da se životinjski otpad koji se ne prerađuje odlaže bez prethodnog tretmana na komunalne deponije, neuslovna stočna groblja, po kanalima i na divljim deponijama.

“Poslednjih godina animalni otpad prestaje da bude samo problem ruralnih sredina, već dominantno postaje urbani problem, a naročito na periferijama gradova. To ima sociološke, ekonomske i ekološke posledice”, izjavio je Tanjugu menadžer projekta Dejan Maksimović.

On je istakao da u Srbiji samo Vršac uklanja otpad u skladu sa regulativama EU.

Maksimović je istakao da je životinjski otpad značajna sirovina, a da su od 13 kafilerija za preradu otpada iz devedesetih godina prošlog veka, sada u funkciji samo četri.

Potrebe Srbije su, prema njegovim rečima, između 30 do 40 regionalnih objekata.

Koordinator projekta za Užice i Čajetinu Miladin Pećinar rekao je Tanjugu da je za izgradnju jednog sistema, koji se može koristiti za područje vise opština potrebno od 200 do 250 hiljada evra.

“Iako se čini da je to skupa investicija, rešenje je u slabo korišćenim programima prekogranične saradnje i ‘know-how’ transferima EU. Vršac je pre četri godine izgradio jedini sabirni punkt u Srbiji kroz program prekogranične saradnje Srbije i Rumunije, a po sličnom modelu Užice i Čajetina imaju šansu da izgrade sabirni punkt kroz program prekogranične saradnje Srbije i BIH”, kazao je Pećinar.

On ističe da Srbija u narednih nekoliko godina mora prihvatiti sve procedure u rešavanju problema životinjskog otpada kako bi ispunila EU standard u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine.