Oprez prilikom vožnje


09. januar 2014. DRUŠTVO – Poslednje dane prošle godine i početak 2014. godine obeležilo je nekoliko teških saobraćajnih nezgoda. Zbog toga, Agencija za bezbednost saobraćaja podseća na povećan rizik i otežane uslove u saobraćaju zbog magle, vlažnih i mestimično klizavih kolovoza.

Vozači posebno moraju biti oprezni u ranim jutarnjim satima, kada je zbog magle vidljivost smanjena često na 50, a na pojedinim deonicama, posebno u kotlinama i duž rečnih tokova i na 10 metara. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju oprez, posebno u pogledu brzine kretanja svog vozila i u odnosu na ponašanja ostalih učesnika u saobraćaju. U gradskim sredinama naročito je važno povećati oprez u blizini pešačkih prelaza, zonama škola i na semaforisanim raskrsnicama, pre svega zbog većeg prisustva dece i ostalih pešaka. Obaveza korišćenja dnevnih svetala je propisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, a u uslovima smanjenja vidljivosti posebno dolazi do izražaja važnost ove zakonske odredbe. Na vangradskim deonicama savetujemo veći oprez u krivinama, posebno onim sa većim radijusom, gde usled veće brzine kretanja i slabijeg prijanjanja pneumatika na kolovoz može doći do smanjenja upravljivosti i gubitka kontrole nad vozilom. U slučaju izuzetno guste magle kada je vidljivost manja od 50 metara, preporučujemo da brzina kretanja vozila ne bude veća od 30 km/h. U takvim uslovima, kao preventivnu meru, preporučujemo uključivanje sva četiri pokazivača pravca. U ovim slučajevima posebno je značajno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Skrećemo pažnju da je povećana pažnja neophodna na mostovima, nadvožnjacima, duž rečnih tokova i na putevima koji nisu prioritet u pogledu održavanja. Čak i kada je spoljna temperatura iznad nivoa na kojem se stvara led, podsećamo da je moguća poledica u senovitim delovima puta ili na mostovima i nadvožnjacima.

Posebno je važno da se deca prevoze na bezbedan način. Podsećamo da je u poslednjem petogodišnjem periodu (od 2009. do 2013. godine) u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo 90 i povređeno 8.116 dece. Najviše dece stradalo je u svojstvu putnika u putničkim automobilima. U poslednje dve godine skoro 50% nastradale dece je bilo u svojstvu putnika. Kada je reč o procentu poginule dece, više od 60% njih bili su putnici u vozilu.

Agencija za bezbednost saobraćaja je tokom 2013. godine u saradnji sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu realizovala istraživanje i snimanje indikatora bezbednosti saobraćaja koji služe za praćenje i ocenu stanja bezbednosti saobraćaja. Jedan od snimanih indikatora odnosi se na upotrebu sistema zaštite dece u putničkim vozilima. Kada se podaci o broju saobraćajnih nezgoda sa nastradalom decom uporede sa rezultatima istraživanja indikatora, a posebno sa podacima o upotrebi zaštitnih sistema za decu i upotrebi sigurnosnih pojaseva na zadnjem sedištu, jasno je da Republika Srbija ima veliki problem sa ponašanjem učesnika u saobraćaju u pogledu korišćenja zaštitnih sistema u vozilu. Obaveza korišćenja bezbednosnih sedišta za decu do 3 godine starosti i obaveza korišćenja sigurnosnih pojaseva na zadnjem sedištu je propisana Zakonom o bezbednost saobraćaja na putevima. U praksi, korišćenjem ovih sistema zaštite, smrtno stradanje dece u saobraćaju može se smanjiti za više od 50%.
I pored navedene zakonske obaveze procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva na zadnjem sedištu u Srbiji iznosi 3,1%, dok procenat upotrebe zaštitnih sistema za decu (pre svega sigurnosnih sedišta) iznosi 32%. U poređenju sa evropskim zemljama navedeni podaci svrstavaju Srbiju u zemlje sa najnižom stopom upotrebe zaštitnih sistema za decu i sigurnosnih pojaseva na zadnjem sedištu u putničkim vozilima u Evropi. Zbog toga je i broj smrtno stradale dece u saobraćajnim nezgodama u Srbiji znatno veći nego u zemljama u kojima su deca obezbeđena sedištima i pojasevima. Takođe, broj smrtno stradalih lica u saobraćaju bio bi znatno manji, kada bi procenat korišćenja sigurnosnih pojaseva kako na prednjim tako i na zadnjim sedištima bio povećan.

Zbog toga je izuzetno značajno, naročito u ovako složenim uslovima za odvijanje saobraćaja, da se prevoženje dece u putničkim automobilima obavlja uz korišćenje bezbednosnih sedišta i sigurnosnih pojaseva. Naravno, korišćenje sigurnosnih pojaseva je važno i za odrasle osobe i to i na prednjim i na zadnjim sedištima.