Oprez prilikom vožnje u novembru


22. novembar 2013. DRUŠTVO – Na osnovu Statističkog izveštaja Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji u 2012. godini u saobraćajnim nezgodama poginulo je 155 i povređeno 2.959 pešaka. Deo nastradalih su deca, kao jedna od ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju. Tako je u prethodnoj godini u saobraćajnim nezgodama poginulo 6 i povređeno 551 dete-pešak, uzrasta do 14 godina.

Pešaci najčešće stradaju u popodnevnim časovima u periodu od 16 do 21 čas.

Jedna od rizičnijih situacija u saobraćaju jeste kada pešak prelazi pešački prelaz sa dve ili više saobraćajnih traka u jednom smeru, ispred zaustavljenih vozila. Ovo su situacije kada pre stupanja pešaka na kolovoz vozač zaustavi vozilo u saobraćajnoj traci koja je bliža pešaku nakon čega pešak započne kretanje preko obeleženog pešačkog prelaza. Vozač vozila koje se kreće drugom saobraćajnom trakom u istom smeru, od zaustavljenog vozila ne vidi pešake, posebno decu ili ne obraća dovoljnu pažnju na pešake i vozila u traci pored njega i nastavlja kretanje, bez prethodnog zaustavljanja ispred pešačkog prelaza. U ovakvim situacijama stradaju pešaci koji su započeli kretanje na pešačkom prelazu, a vozač vozila iz druge saobraćajne trake nije se blagovremeno zaustavio da propusti pešake.

Da bi se sprečile ovakve situacije, apelujemo na sve vozače da obrate posebnu pažnju na kretanje pešaka prilikom prelaska preko obeželenog pešačkog prelaza na kolovozu sa dve ili više saobraćajnih traka u jednom smeru, posebno u situacijama kada je u nekoj od saobraćajnih traka, neposredno ispred pešačkog prelaza, zaustavljeno vozilo.

Napominjemo da je Zakonom definisano da ukoliko na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova niti znacima policijskih službenika, vozač je dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz.

Poštovanje saobraćajnih propisa kojima su utvrđene obaveze vozača prema pešacima posebno je značajno u nastupajućem periodu, kada se očekuju smanjena vidljivost i klizavi kolovozi. Pogoršanje vremenskih uslova će u izvesnoj meri uticati na pojačan pešački saobraćaj zbog smanjenja upotrebe motornih vozila, kao i zbog nastupajućih praznika i slava u ovom periodu godine.

Za postupanje vozača suprotno navedenoj odredbi predviđena je novčana kazna u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara i 3 kaznena poena.