Održana četvrta sednica Skupštine grada


02. novembar 2012. DRUŠTVO – Nakon potvrđivanja mandata novim odbornicima, Skupština grada Smedereva prihvatila je, na sednici u četvrtak, završni račun budžeta za 2011. godinu i rebalans budžeta grada Smedereva za 2012. godinu, a iz oblasti finansija i Informaciju o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta za prvih šest meseci ove godine.

Odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva, čiji su ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci budžeta utvrđeni u iznosu od 3.329.400.000 dinara.

Prihvaćena je i Odluka o usvajanju elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini pod uslovima povoljnijim od tržišnih. Reč je o lokaciji u industrijskoj zoni – industrijskom parku, planiranoj za potencijalne investitore.

U okviru ove tačke, usvojen je i Zaključak kojim se javni pravobranilac zadužuje da, u ime grada Smedereva, uputi zahtev Vladi Srbije za davanje prethodne saglasnosti na otuđenje predmetnog građevinskog zemljišta.

Takođe, zaduženo je nadležno odeljenje Gradske uprave Smedereva da tekst Ugovora o otuđenju predmetnog građevinskog zemljišta u javnoj svojini, preko Gradskog veća,uputi Skupštini grada Smedereva na prethodnu saglasnost.

Tokom popodnevnog dela sednice odbornici su se saglasili sa predloženom Odlukom o osnivanju Doma zdravlja Smederevo. Odlukom se reguliše postupak kojim Grad preuzima od Republike Srbije osnivačka prava nad Domom zdravlja, izdvajanjem organizacione jedinice iz Zdravstvenog centra Sveti Luka.

Usvojena je i Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva.

Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć ostvarivaće trudnice sa utvrđenim najmanje trećim mesecom graviditeta i pod uslovom da ona i njen bračni drug imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva najmanje godinu dana pre stupanja na snagu ove odluke.

Finansijska pomoć trudnicama grada Smedereva isplaćuje se jednokratno u iznosu od 30.000 dinara, a na osnovu primanja po članu domaćinstva.

Pravo na ostvarivanje finansijske pomoći ostvaruju porodilje za svako novorođeno dete, pod uslovom da porodilja u trenutku rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva i da je upisana u birački spisak grada Smedereva. Porodilje koje ispunjavaju uslove ostvarivaće finansijsku pomoć u iznosu od 20.000 dinara.

Pored tog iznosa, grad Smederevo obezbeđuje i bebi paket za svako novorođeno dete. Deo odluke koji se odnosi na porodilje, stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu grada Smedereva.

Usvojena je i Odluka o načinu ostvarivanja prava na povlašćenu ili besplatnu vožnju na teritoriji grada Smedereva.

Ovom Odlukom bliže se uređuje ostvarivanje prava na povlašćenu ili besplatnu vožnju za učenike srednjih škola, studente viših škola i fakulteta, lica starija od 65 godina, članove socijalno humanitarnih organizacija, članove udruženja ratnih, mirnodopskih i vojnih invalida i civilnih žrtava rata, pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva.

Skupština grada Smedereva prihvatila je potom odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva i o uređenju fasada.

Odbornici su se saglasili i sa odlukama o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Sportski centar, o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za protivpožarnu zaštitu i o osnivanju Fonda za obrazovanje Smederevo.

Usvojeni su i predlozi ataka iz oblasti poljoprivrede, među kojima je Informacija o pripremama za jesenje radove u poljoprivredi na teritoriji grada Smedereva.

Takođe je data saglasnost na izmene rešenja o imenovanju članova pet školskih odbora u osnovnim školama u seoskim mesnim zajednicama i dve u Smederevu, koje su se našle na dnevnom redu zbog zakonske obaveze.

Jednoglasno je dobijena saglasnost i za korišćenje imena grada Smedereva u nazivu Rvačkog kluba Smederevo.

Doneta su rešenja o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine grada Smedereva i izboru članova komisija i saveta. Usvojeno je i rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije za izbor odbornika Skupštine grada Smedereva u stalnom sastavu i njihovih zamenika. Za predsednika je imenovan diplomirani pravnik, Ljuban Mitreski, koji je i ranije obavljao ovu odgovornu dužnost.

Na obimnom dnevnom redu, našla su se i rešenja o razrešenju i imenovanju vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća i pojedinih ustanova.

Za vršioca dužnosti direktora JKP Pijace imenovan je Božidar Stanković, za vršioca dužnosti direktora JKP Čistoća Kristijan Đurić.

Specijalista medicine rada, dr Vesna Ivković, imenovana je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Smederevo, za njenog v.d. zamenika imenovan je specijalista Urgentne medicine, dr Dobrica Janković, a imenovani su i privremeni upravni i nadzorni odbori Doma zdravlja Smederevo.

Novi vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu od danas je diplomirani pravnik, Dragoljub Martić, dok će vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije grada Smedereva biti diplomirani politikolog, Slobodan Marković.

Rešenjem o imenovanju direktora Fonda za obrazovanje Smederevo, novi vršilac dužnosti direktora biće profesor matematike iz Smedereva, Gordana Ristić.

Skupština grada Smedereva, na kraju sednice 1.novembra, prihvatila je Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva, za čijeg je komandanta imenovana gradonačelnica, dr Jasna Avramović.

Izvor: smederevo.org.rs