Održana 93. sednica Gradskog veća


23. septembar 2013. DRUŠTVO – U petak je održana 93. sednica Gradskog veća grada Smedereva.

Većnici su prihvatili predloge za davanje saglasnosti na odluke upravnih odbora i to: Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo o pokriću gubitka i Javnog komunalnog preduzeća Čistoća Smederevo o usklađivanju osnovnog kapitala Preduzeća i predloženi Skupštini na usvajanje.

U okviru iste tačke, zaključeno je da sednicama Veća, kada je njihovo preduzeće na dnevnom redu, obavezno prisustvuju direktori, eventualno zamenici direktora, ali sa pisanim obrazloženjem direktora zašto su odsutni.

Iz nadležnosti Gradskog veća prihvaćen je predlog kandidata za postavljanje zamenika načelnika Gradske uprave Smedereva i, s tim u vezi, doneta je Odluka, kao i Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave grada Smedereva.

Usvojeni su predlozi akata iz oblasti sporta i to: Odluka o manifestacijama u oblasti sporta od značaja za grad koje se finansiraju iz budžeta grada Smedereva, Odluka o sportskom takmičenju od značaja za grad koje se finansira iz budžeta grada Smedereva i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva, a nakon što je Skupština grada Smedereva donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva.

Gradsko veće se saglasilo sa Ugovorom o zajmu između Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo i Republičke direkcije za robne rezerve, kako bi se postigla sigurnost snabdevanja toplotnom energijom u narednim grejnim sezonama, a istovremeno obezbedilo vraćanje pozajmljenih količina mazuta.

Prihvaćeni su izveštaji o poslovanju za period januar – jun 2013. godine javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo i to: Javnog komunalnog preduzeća Vodovod, Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja, Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, Javnog komunalnog preduzeća Pijace, Javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju.

U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, zadužuju se direktori preduzeća, koja su prikazala gubitak u šestomesečnom poslovanju, da u roku od 10 dana naprave sveobuhvatnu analizu u cilju sanacije duga do kraja godine. Gradsko veće će mesečno pratiti situaciju u poslovanju svih javnih preduzeća.

Većnici su prihvatili Informaciju o pojavi sugradice i grada sa obilnom kišom na teritoriji grada Smedereva na dan 17. septembra 2013. godine. Izvestilac je naglasio da je do sada potrošena 221 protivgradna raketa i ostalo je još 17 raketa.

Izvor: smederevo.org.rs