Održana 27. sednica Gradskog veća


16. novembar 2012. DRUŠTVO – Članovi Gradskog veća saglasili su se na sednici u četvrtak sa Odlukom Upravnog odbora Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište od 8. novembra i Nacrtom javnog oglasa o prikupljanju ponuda za otuđenje oko 3 hektara građevinskog zemljišta po ceni manjoj od tržišne cene.

Predmetna parcela nalazi se u Zoni privrednih delatnosti u zoni B, u kojoj se u načelu planira razvijanje industrijskih i proizvodnih kapaciteta, kao i pratećih i dopunskih delatnosti uz industriju i u njenoj funkciji.

Programski okvir proizvodnih delatnosti je iz domena lake industrije, viši oblici prerade, visokotehnološke proizvodnje elektronskih, metalnih, tekstilnih, hemijskih, prehrambenih proizvoda i slično, a isključuju se delatnosti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu.

Budući investitor imaće obavezu da, u skladu sa pozitivnim propisima, ima najmanje 120 novozaposlenih radnika do kraja treće godine rada objekta, što je jedan odsto od 12.000 zaposlenih u privredi Smedereva, a konkurs se ne vezuje za određenog investitora. Sledeći korak u proceduri je dobijanje saglasnosti Vlade Srbije, posle čega sledi prikupljanje ponuda, pribavljanje dozvola i otpočinjanje proizvodnje.

Odlučivalo se i po žalbama izjavljenim na rešenja Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva. Zadužena je nadležna komisija da obiđe jednu od porodica i naknadno predloži Gradskom veću odluku po tom pitanju.

Na sednici Gradskog veća prihvaćena su i mišljenja i predlozi radnih tela Skupštine grada Smedereva o materijalima uvršćenim u dnevni red sednice, zakazane za 19. novembar.

Izvor: smederevo.org.rs