Novi skener za novu smederevsku bolnicu


12. avgust 2011. DRUŠTVO- Početkom rada Opšte bolnice Sveti Luka u septembru, biće okončana priča u vezi sa odvajanjem primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u smederevskom Zdravstvenom centru. Bolnica će se sastojati od hirurškog bloka, koji će obuhvatiti sve hirurške grane i internističkog koje će, osim internog odeljenja, činiti sve druge takozvane neagresivne medicinske grane.

Uz to postojaće i poliklinički deo sa dijagnostikom, u kojem će po ambulantama raditi lekari specijalisti. Dijagnostički deo obuhvataće laboratoriju koja će biti egzaktna sa dopunskom dijagnostikom uključujući ultrazvučnu, rendgen dijagnostiku i najnovije metode koje u novoj bolnici planiraju da uvedu.

– Moram da se pohvalim da smo kao nova bolnica dobili novi skener. Reč je o 16-slajsnom skeneru, jednoj od najmodernijih tehnologija u oblasti dijagnostike svih bolesti. Njegova propusna moć rada je od 100 do 150 pacijenata dnevno – kaže dr Goran Obradović, vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice u osnivanju. U Užicu skener nije radio 20 dana što je izazvalo veliki zastoj u dijagnosticiranju pacijenata, a u Smederevu skener ne radi više od godinu dana, ističe Obradović uz opasku da početak rada novog skenera smatra velikim uspehom jer će regionalna bolnica tako dodatno dobiti na značaju. On kaže da ga raduje što postoji interesovanje doktora da im se obezbede usavršavanja u inostranstvu.

Svi zdravstveni centri, po preporuci Ministarstva počeli su da se odvajaju na primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, tako da se i u Smederevu prošle godine u novembru krenulo u taj posao. Šta je do sada urađeno u administrativnom smislu?

– Upravni odbor Zdravstvenog centra Sveti Luka je formirao Deobnu komisiju sa zadatkom da pravno formalno završi odvajanje. Posle imenovanja v.d. direktora, napravljen je statut bolnice koji je UO usvojio 27. aprila a zatim je 9. maja verifikovan od strane Ministarstva zdravlja. Nakon sedmodnevnog javnog uvida ušli smo u proces registrovanja nove Bolnice kod Privrednog suda u Požarevcu. Privredni sud u Požarevcu svojim rešenjem donosi 30. maja odluku o postojanju privrednog subjekta „Opšta bolnica Sv. Luka u Smederevu“ zatim se izdaje rešenje o registraciji i Ustanova se upisuje kod Komore zdravstvenih ustanova kao novi zdravstveni subjekat na teritoriji Podunavskog regiona. Ministarstvo zdravlja je svojim dopisom od 14. maja dalo saglasnost za otvaranje tri podračuna te nove ustanove, tako da smo mi od toga dana počeli da funkcionišemo kao samostalna Bolnica, ali samo pravno i formalno, jer još uvek nismo imali ugovorene radnike koje ćemo dobiti tek nakon potpisivanja ugovora sa Republičkom zavodom za zdravstveno osiguranje.

Šta je potrebno da bi Opšta bolnica dobila ugovor sa Republičkim zavodom?

– Neophodan je kadrovski plan. Plan radi Ministarstvo. Reč je o novoj ustanovi za čiji je rad nadležno Ministarstvo zdravlja, tako da i prijemi i finansije i nadzor sve ide preko Ministarstva. Dolaskom novog ministra sve je podignuto na jako ozbiljan nivo. Cela priča oko formiranja nove bolnice dovedena je do kraja tako da bi Opšta bolnica Sveti Luka u Smederevu, trebalo da počne da funkcioniše krajem avgusta ili početkom septembra. I dalje postoji ZC Sveti Luka, iz kojeg je u stvari i potekla nova bolnica, ljudi koji su ga vodili i dalje rade na obezbeđivanju svih potreba i usluga i za Bolnicu i za Dom zdravlja. To su ljudi koji imaju dosta iskustva u ovom poslu. Imam dobru saradnju sa njima, korektni su, to su moji bivši direktori.

Šta za pacijente znači odvajanje?

– Velikih razlika neće biti, pacijenti neće biti hendikepirani odvajanjem Doma zdravlja i Bolnice, mogu samo biti nagrađeni boljom uslugom od strane primarne zdravstvene zaštite, odnosno izabranih doktora. Lokalna zajednica biće jako angažovana oko opremanja Doma zdravlja i time će učiniti ono najbolje za građane. Bolnica sekundarnog tipa će pružati mnogo više usluga nego što je do sad pružala, što je programom o novim bolnicima i predviđeno. Ponosan sam što su ljudi u meni prepoznali nekoga ko može da vodi novu bolnicu. Zahvaljujem se i gradonačelniku Predragu Umičeviću koji me predložio na ovo mesto, kao i Aleksandru Dimiću, predsedniku UO jer je uz njegovu pomoć urađeno mnogo na formiranju nove Bolnice.