Muzička škola Smederevo


Osnovna i srednja muzicka skola ” Kosta Manojlovic ” je jedina ustanova u opstini Smederevo koja profesionalno i prosvetiteljiski neguje i siri muzicku umetnost. Zahvaljujuci njoj Smederevo moze da bude ponosno jer je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima ovakvu instituciju koja je osnovana (1937) kada je u Beogradu osnovana Muzicka akademija.

U vezi sa njenom 65-godisnjom, vrednom tradicijom postojanja, treba podsetiti da je Muzicka skola kroz obrazovno – vaspitni rad dala drustvu veliki broj istaknutih muzickih stvaralaca. Medju njima su brojni pedagozi, profesori, predavaci na FMU, istaknuti pijanisti, harmonikasi i ostali strucni kadrovi, koji su svoja prva muzicka znanja sticali u ovoj skoli.

Prosvetiteljski kadar ove ustanove je oduvek ulagao maksimalne napore da mlade i talentovane generacije sto bolje i kvalitetnije muzicki opismeni. Najboli pokazatelji ulozenog rada su visoki plasmani i brojne vredne nagrade solista, kamernih sastava, orkestara i horova, osvojenih na mnogim republickim, saveznim i medjunarodnim takmicenjima, festivalima imanifestacijama.

Ne treba izostaviti ni kulturnu i javnu delatnost Muzicke skole u ulepsavanju svih kulturnih manifestacija grada, sto obavezuje gradske vlasti da poput ktitora cuvaju i neguju ovu zaduzbinu.

Daleke 1921 godine honorarni nastavnik muzike i pevanja u Gimnaziji, horovodja pevackog drustva “Djuradj Brankovic”, Dusan Štambuk, nacinio je prve korake u organizovanom razvijanju muzickog opismenjavanja, istina u privatnom aranzmanu, ali je trasa bila pripremljena.

Ne manje znamenit napor ulozio je Gustav Pehar. Dosavsi iz Dubrovnika 1937 godine u Smederevo, preuzima hor pevackog drustva “Sloga” i svojim entuzijazmom cini da Muzicka skola u potonjem vremenu postane stozer kulturne aktivnosti. Mesoviti hor drustva “Sloga”, manji simfonijski orkestar, ucenicki orkestar skole, doprinose zivoj angazovanosti i u stvaranju muzike i u njenom interpretiranju.

U poratnim vremenima skola postaje najpre Gradska muzicka skola, a od 1948 godine prerasta u Drzavnu muzicku skolu, da bi potom nosila naziv Niza muzicka skola.

Od 1962 godine Skola, s pravom nosi naziv po Kosti Manojlovicu ( 1890 – 1949 ) da bi skolske 1986/87 godine prerasla osnovno – skolsko muzicko obrazovanje i otvorila odseke za srednjoskolce.

U potonjim vremenima Skola je bila nosilac mnogobrojnih gradskih, republickih, saveznih i internacionalnih priznanja, sto je i potvrdjivalo i opravdavalo i njeno postojanje i napore svih koji su bili i danas jesu u njoj.