AD Milan Blagojević – MBS


Milan Blagojević iz Smedereva je privatna fabrika u okviru Invej grupacije.

Osnovni asortiman prozvoda  su šporeti i peći na čvrsto gorivo / električni šporeti sa najvećim međunarodnim standardima kvaliteta. Fabrika je otvorila svoj put na evropska i svetska tržišta svojim stalnim razvojem i prilagođavanjem zahtevima različitih tržišta.

Fabrika je osnovana 1923 god. i od tada do danas je stvorila prepoznatljivi proizvođački brend tradicije i kvaliteta. Ostvarene su saradnje sa francusko – belgijskom firmom ARTUR-MARTIN, korporacijom CANDY, HOOVER, ROSIERES, ZEROWATT, IBERNA, KELVINATOR, OTSEIN I GASFIRE.

Rukovodstvo MBS-a ima vodeću ulogu u primeni i stalnom poboljšavanju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 .


One comment

  1. Ova fabrika ima i sudski spor sa radnicima kojima je podeljen otkaz dok su bili u strajku, tako da je to mafijaska firma!

Comments are closed.