Milion dinara za sufinansiranje medijskih projekata


15. april 2017. DRUŠTVO – Izvor: Danas – Grad Smederevo objavio je javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za ovu godinu.

Kao što je portal Podunavlje. info objavio još krajem prošle godine, predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od milion dinara.

Konkurs je otvoren osam dana (prošle godine 20 dana) od dana objavljivanja u dnevnim, odnosno u nedeljnim novinama „Naše novine“, koje se distribuiraju na području grada Smedereva i na veb-sajtu Grada Smedereva.

Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta grada Smedereva za 2017. godinu iznosi 100.000 dinara, a najveći iznos sredstava koji se odobrava po navedenom projektu iznosi 1.000.000 dinara.

Ocenu projekata podnetih na konkurs, kao i predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi komisija, koju će rešenjem imenovati Gradsko veće grada Smedereva.

Pozvana su novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove Komisije, kao i medijski stručnjaci, da predlože svoje članstvo u komisiji, u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi Gradsko veće grada Smedereva, u formi rešenja, na osnovu obrazloženog predloga komisije o raspodeli sredstava, a najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Prošle godine je za ove namene bilo opredeljeno oko 3,6 miliona dinara, ali konkurs nije realizovan, što ne znači da budžetska sredstva za usluge informisanja nisu raspodeljena i to samo jednom mediju. Ovlašćeno lice za informacije od javnog značaja nam je dostavilo podatke za oko 3,2 miliona dinara isplaćenih u 2016. firmi Respect media doo („Naše novine“ Smederevo), pri tome ne navodeći i decembarski ugovor zaključen sa istom firmom, vredan oko 1,6 milion dinara, što je ukupno oko pet miliona dinara opredeljenih sredstava, ne preko konkursa za sufinansiranje medijskih projekata od javnog značaja, već preko javnih nabavki male vrednosti.

Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Nino Brajović saglasio se nedavno sa delom stručne javnosti da projektnim sufinansiranjem nije postignuto dovoljno, posebno kada su u pitanju lokalne samouprave. Zato, kaže, treba menjati zakon.

„Zbog zloupotreba u sastavu komisija, zbog prakse da značajan broj lokalnih samouprava ne raspisuje konkurse za projektno sufinansiranje ili za tu namenu izdvaja simbolična sredstva, moraćemo da menjamo Zakon o javnom informisanju i medijima”, zaključio je Brajović, koji sve vreme, kao i Udruženje novinara Srbije (UNS) insistira da lokalne samouprave izdvajaju najmanje dva odsto budžeta za sufinansiranje medijskih projekata.

U slučaju Smedereva, to bi iznosilo skoro 70 miliona dinara na godišnjem nivou, što su značajna sredstva za omogućavanje normalnog rada profesionalnim lokalnim medijima, za razliku od zadovoljavanja forme i simboličnih izdvajanja. To upućuje na sumnju o iskrenim namerama predstavnika vlasti da se ulaže u objektivno, istinito i informisanje u interesu svih građana, a ne samo pojedinih interesnih grupa, političkih ili drugih.

Što se tiče opredeljenih sredstava u 2017. godini, poređenja radi, Opština Lebane je nedavno objavila poziv za sufinansiranje medijskih projekata u istom iznosu od milion dinara, ali sa manjim budžetom od smederevskog za oko pet puta! Budžet Opštine Lebane za 2017. godinu iznosi 787,4 miliona dinara, dok je budžet Grada Smedereva procenjen na oko 3,4 milijarde.

Regionalni portal Podunavlje.info je još krajem prošle godine (26. decembra) objavio da je projektovani smederevski budžet za 2017. godinu za 2 milijarde “jači” od npr. Opštine Negotin, koja je za informisanje opredelila osam puta više novca, iako je po broju stanovnika toliko puta manja opština od Smedereva.


One comment

Comments are closed.