Konkurs Gradske galerije savremene umetnosti Smederevo


18. april 2016. KULTURA – Gradska galerija savremene umetnosti Smederevo raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2017. Rok za prijavu je 20. jun, 2016. godine.

Potrebno je dostaviti:

1. Kontakt (telefon i e-mail adresu)

2. Idejnu koncepciju

3. Vizuelnu dokumentaciju (poželjno je da fajl prezentacija sa fotografijama bude u PDF formatu)

4. Radnu biografiju

5. Tehničku specifikaciju (neophodnu za realizaciju izložbe)

Navedene podatke poslati u elektronskoj formi.

Po potrebi kao dodatni materijal poslati kataloge prethodnih izložbi.

Elektronska adresa:

galerija@mus.org.rs

subject: Za umetnički savet Galerije

ili poštanska adresa:

Muzej u Smederevu (za umetnički savet Galerije),

poštanski fah 126, 11300 Smederevo

Sve informacije se mogu dobiti na telefon:

+38126 614 595

+381648449550

Mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, kustos

Milan Marković, kustos

Konkurs je otvoren do 20. juna 2016. godine.