„Komiko oil“ i Smederevo nadomak dogovora


24. decembar 2012. PRIVREDA – Smederevo je prihvatilo ponudu „Komiko oila“ o vansudskom poravnanju, uz uslov da investitor do 31. januara plati zakupninu za 113 hektara gde će graditi rafineriju, kao i zakonsku zateznu kamatu.

Predsednik Skupštine grada Branče Stojanović obavestio je „Komiko oil“ da rukovodstvo grada prihvata njihovu ponudu da van sudnice postignu sporazum o gradnji rafinerije nafte.

– Uprkos dogovoru, da se do konačnog sporazuma sa tim informacijama ne ide u javnost, Komiko je obelodanio pogodbu – kaže Stojanović.

– Tačno je da smo saglasni sa ponudom „Komiko oila“, ali samo pod uslovom da zakup od 652 miliona dinara plate do 31. januara 2013. godine, kao i zateznu kamatu zbog kašnjenja od 25. juna, koja prema grubim procenama, iznosi oko 60 miliona dinara.

Stojanović navodi da je grad, zbog teške ekonomske situacije, spreman da sačeka Komiko za zateznu kamatu i posle roka, ali pod uslovom da dostavi bankarske garancije o roku plaćanja.

Grad će, takođe, kaže predsednik Skupštine, pružiti neophodne pisane garancije o davanju pod zakup i sporna četiri hektara pod kanalima na lokaciji za rafineriju kada investitor plati zakup i uknjiži se.

Grad je tužio „Komiko oil“ zato što kompanija nije uplatila 652 miliona dinara za zakup 113 hektara na 99 godina u roku predviđenim ugovorom koji je potpisan u aprilu. Posle višemesečnih pregovora, sada ima saglasja za dogovor i odustajanje od dugotrajnog sudskog postupka, o čemu će krajnji sud, ipak, dati Skupština grada. Ukoliko odbornici daju saglasnost, poravnanje može biti postignuto na ročištu u Privrednom sudu u Požarevcu koje je zakazano za 6. februar.

„Komiko oil“ se obavezao se da će rafineriju vrednu 250 miliona dolara, završiti za 36 meseci i da će u njoj biti posla za 452 ljudi, a investitor najavljuje mogućnost da gradnja počne u martu 2013. Ponuda sadrži i 250.000 dolara donacije, konverziju gradskih kotlarnica i vozila javnog prevoza na gas, i izgradnju objekta od 300 kvadrata za decu ometenu u razvoju. U budžet grada trebalo bi da se ulije oko 4,5 miliona evra za uređenje građevinskog zemljišta.

Izvor: Večernje novosti