Izgradnja montažnih kuća u Smederevu


23. decembar 2013. DRUŠTVO – Fondacija “Ana i Vlade Divac” se uključila i donirala 60.000 EUR za projekat “Podrška zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji kroz obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica” koji realizuje nemačka nevladina organizacija “Udruženje samarićanskih radnika” (ASB) uz podršku Delegacije Evropske unije.

U sklopu ovog projekta će tokom 2014. godine biti izgrađena 41 montažna kuća za stanare kolektivnog centra “ORA – Radinac” u Smederevu, čime će taj nekad najveći kolektivni centar u Srbiji biti zatvoren i svi njegovi stanari trajno stambeno zbrinuti.

Ugovor sa Gradom Smederevom koji će obezbediti zemljište i infrastrukturu za ove montažne objekte je potpisan u petak (20. decembar 2013. godine).

Fondacija “Ana i Vlade Divac” je do sada stambeno obezbedila preko 515 porodica izbeglh i interno raseljenih lica iz kolektvnih centara širom Srbije.

Izvor: eKapija