Gradsko veće saglasno sa predlogom za izgradnju pogona za reciklažu


06. decembar 2012. DRUŠTVO – Iz nadležnosti Skupštine grada, na 32.sednici Gradskog veća, prihvaćen je nacrt Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Smedereva. Navedenom izmenom Odluke, predlaže se smanjenje broja organizacionih jedinica u Gradskoj upravi, sa dosadašnjih 15 na 8 organizacionih jedinica.

Članovi Gradskog veća prihvatili su informaciju u vezi sa mogućnošću izgradnje pogona za reciklažu elektronskog, električnog i gumenog otpada na potezu pored magistralnog puta M 24 u Maloj Krsni i u vezi sa tim zaduženo je Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti Gradske uprave Smederevo da pripremi nacrt odluke o izradi plana detaljne regulacije Livadak u Maloj Krsni.

Veće se saglasilo i sa informacijom o aktivnostima preduzetim na pripremi projektne dokumentacije sa kojima će grad Smederevo, preko Instituta Kirilo Savić, aplicirati za dobijanje novčanih sredstava iz evropskih pristupnih fondova.

U četvrtak je prihvaćen predlog za davanje saglasnosti na plan raspodele sredstava planiranih rebalansom budžeta za finansiranje gradskih mesnih zajednica, kao i izveštaj Saveta za bezbednost saobraćaja o realizaciji programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2012. godini na području grada Smedereva, izvršenim aktivnostima i utrošku sredstava.

Takođe se odlučivalo po žalbama izjavljenim na rešenja Odeljenja poreske administracije Gradske uprave grada Smedereva, kojima su utvrđene obaveze po osnovu lokalne komunalne takse za isticanje firme, naknade za zaštitu životne sredine i poreza na imovinu.